Budi dio naše mreže
Izbornik

PAPA PRIMIO IZASLANSTVA PRAVOSLAVNIH I KATOLIKA IZ RUSIJE

Vatikan (IKA )

Vatikan, 14. 1. 1996. (IKA) - Ivan Pavao II. primio je u posjet rusko izaslanstvo predvo?eno mitropolitom Smollenska i Kaliningrada Kirilom i katolieko izaslanstvo na eelu s kardinalom Edwardom Idrisom Cassidijem, predsjednikom Papinskog vijeaa za promi

Vatikan, 14. 1. 1996. (IKA) – Ivan Pavao II. primio je u posjet rusko izaslanstvo predvo?eno mitropolitom Smollenska i Kaliningrada Kirilom i katolieko izaslanstvo na eelu s kardinalom Edwardom Idrisom Cassidijem, predsjednikom Papinskog vijeaa za promicanje jedinstva kršaana. Izaslanstva su se 12. i 13. sijeenja okupila u Rimu na redovnom polugodišnjem susretu.
U priopaenju s toga skupa reeeno je da su u tijeku susreta ponovno razmatrana pitanja nazoenosti Katolieke Crkve na podruejima koja su tradicionalno pod upravom moskovske patrijaršije. Dva izaslanstva su ustvrdila da postoje odre?ene napetosti izme?u dviju zajednica. Te ae poteškoae pokušati biti prevladane primjenom smjernica dokumenta vijeaa “Pro Rusia” objavljenog 1. lipnja 1992. godine nakon slienog susreta.
Izaslanstva su se tako?er složila da treba poveaati napore kako bi se doista provele smjernice “Dokumenta iz Balamanda” koji je izdan 1993. godine u tijeku plenarne skupštine me?unarodnog Vijeaa za teološki dijalog izme?u Katolieke i Pravoslavne Crkve. Taj dokument iznosi razloge zbog kojih dušobrižnieko djelovanje ne bi trebalo težiti pridobivanju vjernika drugih vjeroispovijesti u vlastitu Crkvu. U istom se dokumentu tako?er istiee poštivanje pripadnosti svakoga pojedinog vjernika Crkvi i duhovnoj baštini.