Papa: Religije trebaju slijediti putove mira kako ne bi poricale same sebe

„Ako religije ne slijede putove mira, poriču same sebe“, napisao je papa Franjo u poruci koja je 14. listopada pročitana na otvaranju godišnjeg susreta koji je, na tragu povijesnog susreta u Asizu prije 32 godine, Zajednica svetog Egidija organizirala u Bolonji o temi „Mostovi mira – religije i kulture u dijalogu“.