Budi dio naše mreže
Izbornik

POGLAVAR ARMENSKE CRKVE NAJAVLJUJE TEMELJITU OBNOVU Joč uvijek postoji moguđnost zlouporabe Crkve od strane države

E~miadzin (IKA )

E~miadzin, 13. 6. 1995. (IKA) - Novoizabrani poglavar Armenske Crkve katholikos Karekin I. najavio je, u pismu mjesnim poglavarima te Crkve u svijetu, temeljitu crkvenu obnovu. Kao najvažniju zadađu svoga pontifikata, Katholikos je nazna~io odgoj nove g

E~miadzin, 13. 6. 1995. (IKA) – Novoizabrani poglavar Armenske Crkve katholikos Karekin I. najavio je, u pismu mjesnim poglavarima te Crkve u svijetu, temeljitu crkvenu obnovu. Kao najvažniju zadađu svoga pontifikata, Katholikos je nazna~io odgoj nove generacije sveđenika i laika koji đe se aktivnije uklju~iti u život Crkve, te objavljivanje teoločkih i popularno-religioznih knjiga. Poglavar Armenske Crkve takošer smatra da je njegova Crkva nedovoljno predstavljena u javnim glasilima, pa je zatražio od vjernika da se tu ja~e zauzmu. Pozornost se mora posvetiti i čto aktivnijem i djelotvornijem karitativnome radu s “izbjeglicama, žrtvama nasilja, slabima, starima, invalidima i nemođnima”, kao i obnovi i izgradnji crkava.
Armenija je bila prva zemlja koja je uvela krčđanstvo kao državnu religiju i to prije 17 stoljeđa, posvjedo~io je Karekin I. u svomu pismu, istaknuvči kako Crkva ponovno uživa slobode u toj zemlji, nakon čto je u rujnu 1991. proglačena nezavisnost Armenije. Ipak, joč uvijek postoji moguđnost zlouporabe Crkve od strane države, upozorio je Katholikos.
Armenska Apostolska Crkva ima 35 biskupija u Armeniji, na podru~ju bivčega Sovjetskog Saveza, Bliskom Istoku, Americi i Europi, a Karekin I. je 131. poglavar (Katholikos) te Crkve.