Budi dio naše mreže
Izbornik

Poruka Vijeća franjevačkih zajednica u povodu početka "Antunovske godine"

Poruka Vijeća franjevačkih zajednica u povodu početka "Antunovske godine"

Vijeće franjevačkih zajednica, koje okuplja viče poglavare mučkih i ženskih franjevačkih obitelji sva tri franjevačka reda na prostorima hrvatskoga jezičnog područja, okupljeno na svojem redovitom godišnjem zasjedanju, u Zagrebu, 23. siječnja o.g., obraća se vjerničkoj javnosti, na poseban način pripadnicima franjevačkog pokreta i štovateljima sv. Antuna:
“Papa Ivan Pavao II. poziva nas da ova jubilarna godina, kada slavimo 800. obljetnicu rošenja popularnoga padovanskog sveca, pobudi zajedničko utjecanje sv. Antunu, kako bi njegov primjer i njegov zagovor potaknuli sve kršćane našeg vremena da se viče zauzmu oko postizanja najviših i najplemenitijih ciljeva vjere i svetosti.
Da bismo to ostvarili, potrebno je da svi, s iskrenim štovanjem i odanošću, otkrijemo osobu sv. Antuna, proučimo njegov duhovni put, upijemo njegove kreposti i spremno poslušamo poruku koju nosi njegov život i njegovo djelo.
Naš hrvatski narod doista veoma štuje i voli sv. Antuna. To se posebno može istaknuti za onaj dio naroda koji je najviše pretrpio i još uvijek trpi u ovom okrutnom ratu što traje i dalje u nekim dijelovima hrvatske zemlje. Razorene su mnoge crkve, a nisu pošteđena ni brojna žarišta antunovskog štovanja. Brojni izbjeglice i prognanici utječu se sada svojem omiljelom zagovorniku u crkvama, koje su ih doduše prihvatile, ali ipak nisu njihove.
Jubilarna proslava “Godine sv. Antuna” prigoda je i poticaj svima da pojačamo svoju odanost ovom omiljelom svecu, koji je i sam iskusio, u svojem kratkotrajnom životu, gorčinu iseljeništva i stalnog premještanja. Svjesni smo da sv. Antun Padovanski dobro razumije i nače potrebe i da će spremno posredovati u prilog onih koji mu se iskreno utječu.
“Godina sv. Antuna” službeno počinje 15. veljače 1995, na dan Prijenosa njegova tijela, a završava na blagdan Bezgrešnog Začeća, 8. prosinca o.g. U toj godini bit će priređene mnoge zajedničke i pojedinačne proslave u čast sv. Antuna, sa svrhom da nas potaknu bolje upoznati taj divni lik, usvojiti njegov životni primjer i poslušati njegovu poruku evanđeoskog učitelja.
Zato pozivamo sve štovatelje sv. Antuna, posebno pripadnike franjevačkih obitelji, da sudjeluju u tim proslavama. Prvu veliku prigodu doživjet ćemo potkraj mjeseca veljače, kada na tri dana, od 25. do 27. veljače, u Zagreb dolazi veliki moćnik s dijelom zemnih ostataka sv. Antuna. Ta tri dana boravka sv. Antuna među Hrvatima neka daju početni poticaj daljnjem porastu nače odanosti sv. Antunu, upoznavanju njegova djela i života, prihvaćanju njegove evanđeoske poruke.
Poput sv. Antuna Padovanskoga, dužni smo – prema pozivu vrhovnih poglavara franjevačkih redova – uz Božju Riječ pristati i prihvatiti je kao izvor plodnijeg razmišljanja, kao poziv na istinsko obraćenje, kao stožer našeg propovijedanja i svjedočenja, i kao poticaj evanđeoskom životu u bratstvu sa svijetom i prirodom.”

fra Jure Šarčević,
predsjednik VFZ