Budi dio naše mreže
Izbornik

Pozdravni govor nadbiskupa Hranića na Katehetskoj ljetnoj školi

Zagreb (IKA)

Predsjednik Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić uputio je pozdrav na početku Katehetske ljetne škole za vjeroučitelje i vjeroučiteljice u srednjim školama o temi „Interdisciplinarnost u nastavi vjeronauka u srednjim školama“ u četvrtak 25. kolovoza 2022. u dvorani „Vijenac“ Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta u Zagrebu. Pozdravni govor donosimo u cijelosti.

Drage vjeroučiteljice i dragi vjeroučitelji! Poštovane časne sestre i braćo svećenici! Veleučeni gospodine predstojniče NKU HBK!

Istinska mi je radost pozdraviti vas na početku Katehetske ljetne škole, organizirane u okviru suradnje NKU HBK i Agencije za odgoj i obrazovanje. Činim to u ime svih nad/biskupa Hrvatske biskupske konferencije. Izražavam zadovoljstvo zbog ponovnoga, živoga susreta sa svima vama. Lijepo je – konačno – biti među vama. Taj „među“ – ili „inter“ – kao što vidimo u naslovu programa ove Katehetske škole, može doista biti višeznačan. No, svakako je jedna od temeljnih prepoznatljivosti toga izraza, ako ne i središnja, ona da on predstavlja poveznicu između dva subjekta ili dvije stvarnosti, koje žele biti povezane!

Povezani danas ovim susretom, dopustite mi da na početku Katehetske škole od srca pozdravim sve vas prisutne.

Pozdrav upućujem poštovanoj gospođi ravnateljici Agencije za odgoj i obrazovanje dr. Dubravki Brezak-Stamać. Premda nije prisutna, vjerujem da će joj iskrene pozdrave prenijeti više savjetnice i viši savjetnici za vjeronauk u Agenciji, kojima odajem iskreno poštovanje, zahvaljujući im na svemu trudu, koji čine za dobro Katoličkoga vjeronauka i trajne izobrazbe svih vjeroučitelja.

Od srca pozdravljam cijenjene predavače, kao i voditeljice te voditelje radionica, koji se sigurno nisu predloženim temama posvetili u „međuvremenu“, nego su za njih odvojili dio svoga vremena, time i dio svoga života za sve nas! Iskreno vam zahvaljujem!

Drago mi je među vama vidjeti i poštovane predstojnice i predstojnike katehetskih ureda, čija služba nosi trajnu odgovornost za razvoj vjeronauka u školi i za život i rad svih vas vjeroučitelja na području naših mjesnih Crkava. Njihovo „biti među nama“ znak je njihove predanosti ovom pozivu.

Naravno, uvijek je jednostavno biti zajedno, ako imamo gdje biti zajedno. U tom smislu od srca pozdravljam ravnatelja Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta preč. gospodina dr. Jakova Rađu. Njegova uloga, ali i uloga svih njegovih suradnica i suradnika na ovakvim katehetskim školama i u okviru ovakvih susreta vjeroučitelja, daleko je više od običnoga gostoprimstva! Osjećamo se privilegirani kao gosti ovih prostora, pri čemu se s pravom smijemo poistovjetiti sa svetopisamskim mislima: „tko je primio vas, primio je anđele“. Hvala vam na vašoj otvorenosti!

Nadalje, iskreno zahvaljujem na sadržajnoj strukturi ove Katehetske škole poštovanoj sestri dr. Thei Filipović, višoj savjetnici za srednjoškolski vjeronauk pri Nacionalnom katehetskom uredu. Ako riječ i pojam među zahtijeva dva povezana subjekta, ona je onaj „i“, bez kojeg nema povezanosti, ali i koji je središnja oznaka svega što je „među“. Poštovana sestro, Vama, predstojniku NKU HBK mons. dr. Ivici Pažinu, kao i gospođi Aniti Vranić, tajnici NKU HBK, zajedno s cijenjenom gospođom dr. Gordanom Barudžijom, iskreno hvala na organizaciji ove Katehetske ljetne škole.

Konačno, pozdravljam i vas, drage vjeroučiteljice i dragi vjeroučitelji! Vi ste ti, koji činite iskorake iz vama vlastitoga područja, Katoličkog vjeronauka u školi, te otvoreno, na temelju vaših stručnih kompetencija, idete ususret drugim predmetima, često istoj stvarnosti, prikazivanoj na različite načine. Nužnost takve povezanosti, interdisciplinarnosti unutar odgojno-obrazovnog sustava, vi potvrđujete svojim radom i životom, duboko svjesni vašega vlastitoga identiteta kao vjernika, ali i identiteta Katoličkog vjeronauka kao predmeta. Na tom stalnom i uvijek novom prikazu Božjega kraljevstva na zemlji, najiskrenije zahvaljujem!

„Interdisciplinarnost u nastavi vjeronauka u srednjim školama“, kako glasi tema ove Katehetske ljetne škole, sigurno ima više ciljeva, oblikovanih i artikuliranih kroz prizmu korelacije Katoličkoga vjeronauka s različitim drugim predmetima. Predmeti u školama, naime, dio su jedinstvene stvarnosti u kojoj živimo. Oni su poput iskri, koje, svaki iz svoje perspektive i svoje svrhe, osvjetljuju jedinstvenu stvarnost u kojoj živimo. Ti se predmeti međusobno mogu – u svojim sadržajima – nadopunjavati; također se mogu sučeljavati i tako pridonositi jasnijoj slici učenika, te ih voditi do njihovog cjelovitijeg shvaćanja stvarnosti te do zrelijih, osobnih odluka. Ipak, kolikogod je ta interdisciplinarnost poželjna, ona je u određenom smislu i osjetljivo područje moguće relativizacije svih sadržaja. Kako do toga ne bi došlo, potrebno je uvijek poštovati identitet svakoga predmeta, pri čemu nikada ne smijemo zaboraviti onu vrijednost Katoličkoga vjeronauka, kojemu je cilj voditi učenike do zrelosti kršćanske vjere. Biti zreo vjernik znači živjeti ukorijenjen u duboko prijateljstvo s Isusom Kristom, jedinom pravom i istinskom mjerom ispunjenosti kršćanskoga života.

Dopustite mi još samo jednu misao: korelacija kao didaktički princip na kojemu počiva smisao interdisciplinarnosti, danas je potrebna više nego ikada. Osim što pokazuje prihvaćanje i autonomiju svakoga od postojećih predmeta, pri čemu se čuva njihova neovisnost, korelacija nas poučava i borbi protiv ignoriranja drukčijeg! Ignoriranje drugoga, drukčijeg, nije ništa drugo nego praktični znak individualizma i egoizma, što nam često kao stil života nameće stvarnost u kojoj živimo. No, to nam istodobno nameće i sustav odgoja i obrazovanja, pokušavajući pripremiti učenike za konkurentnost na tržištu rada te pritom često prenaglašava uspjeh, visoku ocjenu, pribjegava sustavu eliminacije drugoga te križa onaj „i“, koji povezuje više ljudi i više stvarnosti. U tom je smislu korelacija, interdisciplinarnost u osnovnim, ali posebno u srednjim školama, prvi korak prema kulturi prihvaćanja drukčijeg i drugoga u njegovu identitetu, u njegovoj neovisnosti. To je korijen one kulture prihvaćanja, koja se u potpunosti očituje u životu s Kristom, koji je „sve u svemu“!

S obzirom na sve rečeno, uočavamo da je dug put do tako shvaćene korelacije i interdisciplinarnosti. Neka ova Katehetska ljetna škola bude važan poticaj i korak prema tom cilju!

Zahvaljujem na pozornosti!

mons. Đuro Hranić,
predsjednik Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju