Predstavljena studija „Praćenje migracija pristupima digitalne demografije – što nam mogu reći Facebook i Google trends o hrvatskim migracijama?“

Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu, u dvorani bl. Alojzija Stepinca, u četvrtak 15. listopada predstavljena je studija doc. dr. sc. Tade Jurića „Praćenje migracija pristupima digitalne demografije – što nam mogu reći Facebook i Google trends o hrvatskim migracijama?“