Budi dio naše mreže
Izbornik

Pregled Napretkovih hrvatskih narodnih kalendara

1902

Na 627 stranica prvi put su na jednom mjestu sabrani radovi objavljeni u Napretkovim hrvatskim narodnim kalendarima od 1907. do 2002. godine

U povodu proslave 100. obljetnice utemeljenja Hrvatskoga kulturnog društva “Napredak” (1902-2002) prof. dr. Franjo Marić priredio je knjigu pod naslovom “Pregled Napretkovih hrvatskih narodnih kalendara: 1907-2002.”.
U knjizi od 627 stranica prvi put su na jednom mjestu sabrani radovi objavljeni u Napretkovim hrvatskim narodnim kalendarima od 1907. do 2002. godine. Knjiga donosi imena, prezimena i zanimanja osoba koje su obnašale dužnosti u Središnjoj upravi HKD Napredak od 1906. do 2001., zatim popis svih podružnica i povjerenstava Društva u proteklih stotinu godina, popis autoriziranih ilustracija objavljenih u svim kalendarima, a reproducirane su i sve značajnije ilustracije vezane uz djelatnost “Napretka”. Knjiga donosi i sve naslovnice i prvi list svih godišta Napretkovih kalendara, od prvoga za 1907. godinu pa do posljednjeg dvobroja za 2000./2001. godinu tako da ta publikacija sadrži ukupno više od 350 ilustracija, od čega je više od 150 u boji. Na kraju je šest abecednih kazala nastalih obradom svih Napretkovih hrvatskih narodnih kalendara u razdoblju od 1907. do 2002. godine i to kazala autora, stvarnih naslova, autora ilustracija, stvarnih naslova ilustracija, podružnica i povjerenstava HKD Napredak.
U uvodu svog djela prof. Marić između ostaloga ističe: “Koliki je utjecaj imao Napretkov kalendar na svakodnevni život hrvatskog čovjeka te pripadnike drugih naroda na ovim našim burnim prostorima, od kulturnih zbivanja pa sve do neizbježne politike, ostavljamo znanstvenicima da prosude, ocjene i procijene, ali napominjemo da se u 49 godišta kalendara na oko 14.500 stranica javlja više od 750 potpisanih autora s više od 1.100 uradaka, a sve to je popraćeno s oko 1.400 ilustracija”.
Prof. dr. Franjo Marić rođen je 13. svibnja 1955. u Zenici s prebivalištem u Brezovu Polju – Žepče. Gimnaziju je završio u Zavidovićima, a Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu. Danas je profesor u Centru za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece i mladeži u Zagrebu. Više od dvadeset godina bavi se prikupljanjem i objavljivanjem statističko-povijesnih starih i novih dokumenata te ilustracija o Hrvatima katolicima u Bosni i Hercegovini. (ika-sa/kta)