Budi dio naše mreže
Izbornik

Sredstva društvene komunikacije u službi razumijevanja među narodima

Draga braćo i sestre

Poruka Ivana Pavla II. za 39. svjetski dan sredstava društvene komunikacije

Draga braćo i sestre,

1. U Jakovljevoj Poslanici čitamo: “Iz istih usta izlazi blagoslov i prokletstvo. Ne smije se, braćo moja, tako događati” (Jak 3,10). Sveto pismo nas podsjeća da riječi imaju izvanrednu moć te mogu ujedinjavati i dijeliti narode, stvarajući veze prijateljstva ili uzrokujući neprijateljstvo.

To ne vrijedi samo za riječi što ih izriče jedna osoba suočena s drugom; isto se može reći za komunikaciju, na bilo kojoj razini se ona odvijala. Suvremene tehnologije raspolažu mogućnostima bez presedana da čine dobro, da šire istinu o našemu spasenju u Isusu Kristu te da promiču sklad i pomirenje. Pa ipak, njihova loša oporaba može dovesti do ogromne štete, dovodeći do nerazumijevanja, predrasuda, pa čak i sukoba.

Tema koja je izabrana za Svjetski dan sredstava društvene komunikacije 2005. – “Sredstva društvene komunikacije u službi razumijevanja među narodima” – ukazuje na hitnu potrebu promicanja jedinstva ljudske obitelji korištenjem ovih velikih mogućnosti.

2. Izuzetno vrijedan način postizanja toga cilja je obrazovanje. Mediji mogu obrazovati milijune osoba o drugim dijelovima svijeta i o drugim kulturama. Stoga su s pravom nazvani “prvim Areopagom današnjice… za mnoge su oni glavno informativno i odgojno oruđe, koje vodi i nadahnjuje pojedinačne, obiteljske i društvene postupke” (Redemptoris missio, 37).

Pažljivo upoznavanje promiče razumijevanje, raspršuje predrasude i ohrabruje da se još više nauči. Posebice slike imaju moć prenošenja trajnih utisaka i oblikovanja određenog načina ponašanja. One poučavaju ljude kako se odnositi prema članovima drugih skupina i naroda, neprimjetno određujući da li ih smatrati prijateljima ili neprijateljima, saveznicima ili potencijalnim protivnicima.

Kada su drugi predstavljeni na neprijateljski način, sije se sjeme razdora što se lako može pretvoriti u nasilje, rat, čak u genocid. Umjesto izgradnje jedinstva i razumijevanja, mediji mogu demonizirati druge društvene, etničke i religijske skupine, potpirujući strah i mržnju. Odgovorni za način i sadržaj izvješćivanja imaju ozbiljnu dužnost paziti da se to ne dogodi. Upravo suprotno, mediji imaju ogromne mogućnosti za promicanje mira i izgrađivanje mostova dijaloga među narodima, prekidajući, danas tako prisutan, začarani krug nasilja, odmazde i novoga nasilja. Upravo kao što kaže sveti Pavao riječima koje predstavljaju temelj ovogodišnje Poruke za Svjetski dan mira: “Ne daj se pobijediti zlom, nego dobrim svladavaj zlo” (Rim 12,21).

3. Ako je takav doprinos ostvarenju mira jedan od načina na koji mediji mogu ponijeti narode, drugi je njihov utjecaj na ostvarivanju brzoga mobiliziranja pomoći kao odgovora na prirodne katastrofe. Bilo je utješno gledati kojom je brzinom međunarodna zajednica odgovorila na nedavni tsunami koji je prouzročio nebrojene žrtve. Brzina kojom se danas šire vijesti vidljivo povećava mogućnost pravovremenoga poduzimanja praktičnih mjera kako bi se pružila najveća moguća pomoć. Na taj način mediji mogu polučiti ogromnu količinu dobra.

4. II. vatikanski sabor napominje: “Da bi se ti instrumenti ispravno upotrijebili neizbježno je potrebno da svi oni koji se njima služe poznaju norme moralnoga reda i da ih na tom području vjerno provode u djelo” (Inter mirifica, 4).

Temeljno etičko načelo je sljedeće: “Ljudska osoba i ljudska zajednica svrha su i mjera upotrebe sredstava društvene komunikacije. Komunikaciju bi trebale provoditi osobe na korist integralnoga razvoja drugih osoba” (Etika u društvenim komunikacijama, 21). Prije svega, dakle, sami medijski djelatnici moraju u vlastitome životu oživotvoriti one vrijednosti i stavove kojima su pozvani poučiti druge. To posebice od njih iziskuje ulaganje istinskih napora za opće dobro – dobro koje nije zatvoreno u ograničene interese jedne određene skupine ili naroda, nego obuhvaća potrebe i interese svih, dobro cjelokupne obitelji čovječanstva (usp. Pacem in terris, 132).

Medijski djelatnici imaju priliku promicati istinsku kulturu života, tako da se oni sami ograde od aktualne urote protiv života (usp. Evangelium vitae, 17) te prenesu istinu o vrijednosti i dostojanstvu svake ljudske osobe.

5. Uzor i primjer svake komunikacije nalazi se u Riječi Božjoj. “Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima; konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu” (Heb 1,1-2). Utjelovljena je Riječ uspostavila novi savez između Boga i njegova naroda – savez koji i nas združuje u međusobno zajedništvo. “Doista, on je mir naš, on koji od dvoga učini jedno: pregradu razdvojnicu, neprijateljstvo razori u svome tijelu” (Ef 2,14).

U prigodi ovogodišnjega Svjetskoga dana društvene komunikacije, moja je molitva da se muškarci i žene iz medija zauzmu u rušenju pregrade neprijateljstva koja dijeli naš svijet, pregrade koja dijeli narode pothranjujući nerazumijevanje i nepovjerenje; da znadu koristiti sredstva koja su im na raspolaganju u svrhu jačanja veza prijateljstva i ljubavi koje jasno naznačuju početak Božjega kraljevstva ovdje na zemlji.

Vatikan, 24. siječnja 2005., o blagdanu svetoga Franje Saleškoga