Sveta Stolica zaključila financijsku 2018. godinu pozitivnim iznosom od 17,5 milijuna eura

Vatikanska banka (IOR – Istituto per le Opere di Religione) objavila je 11. lipnja financijsko izvješće za 2018. godinu.