Budi dio naše mreže
Izbornik

VAĆNA ULOGA I RAD KATOLIĐKIH NOVINARA

Accora/Gana (IKA )

Accora/Gana, 7. 5. 1995. (IKA) - Sveafri~ko biskupsko vijeđe za sredstva dručtvenog priopđavanja (CEPACS) održalo je od 3. do 6. svibnja sastanak u Accori, glavnom gradu Gane. Pozornost sudionika sastanka bila je usmjerena na pitanje uloge i rada katoli

Accora/Gana, 7. 5. 1995. (IKA) – Sveafri~ko biskupsko vijeđe za sredstva dručtvenog priopđavanja (CEPACS) održalo je od 3. do 6. svibnja sastanak u Accori, glavnom gradu Gane. Pozornost sudionika sastanka bila je usmjerena na pitanje uloge i rada katoli~kih novinara. Gost sastanka bio je i predsjednik Papinskog vijeđa za sredstva dručtvenog priopđavanja nadbiskup John P. Foley koji je, izmešu ostalog, napomenuo da je u svim biskupijskim i redovni~kim odgojnim ustanovama potrebno primijeniti upute koje je o sveđeni~kim pripravnicima i sredstvima dručtvenog priopđavanja godine 1988. objavio Zbor za katoli~ki odgoj.