Budi dio naše mreže
Izbornik

ZAVRćENO ZASJEDANJE HRVATSKE BISKUPSKE KONFERENCIJE

Zagreb (IKA )

Zagreb, 9. 6. 1995. (IKA) - Zavrčeno je redovito plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije koje je, pod predsjedanjem zagreba~koga nadbiskupa kardinala Franje Kuhariđa zapo~elo 6. lipnja u Nadbiskupskom dvoru u Zagrebu. Kao gosti, na zasjedanj

Zagreb, 9. 6. 1995. (IKA) – Zavrčeno je redovito plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije koje je, pod predsjedanjem zagreba~koga nadbiskupa kardinala Franje Kuhariđa zapo~elo 6. lipnja u Nadbiskupskom dvoru u Zagrebu. Kao gosti, na zasjedanju su bili nazo~ni apostolski nuncij Giulio Einaudi, sarajevski nadbiskup kardinal Vinko Puljiđ i mostarski biskup Ratko Periđ, te suboti~ki biskup Ivan Penzes. Na zasjedanju nije bio nazo~an banjolu~ki biskup Franjo Komarica, koji se nalazi u kuđnom pritvoru u Banjoj Luci.
Biskupi su raspravljali o stanju hrvatskoga i muslimanskog stanovničtva na podru~ju banjolu~ke biskupije, o slavljenju Dana posveđenja sveđenika na svetkovinu Srca Isusova, o pripravama za proslavu 2000. g. od Kristova rošenja, o hodo~ačđu mladih u Loreto i hrvatskom hodo~ačđu u Kočice, gdje đe biti kanoniziran bl. Marko Križev~anin.
Bilo je rije~i o pastoralu zvanja, o novom predmetu “etika i religija” odnosno “etika”, o novim zakonima glede braka i obitelji, posebno glede poba~aja, o nastupanju sveđenika u sredstvima javnog priopđavanja, o regulaciji odnosa izmešu Katoli~ke Crkve i Republike Hrvatske, o Nacionalnom programu demografskog razvitka Hrvatske, o nedavnim nasiljima kojima je bio izvrgnut mostarski biskup. Nakon zasjedanja Tiskovni ured HBK izdao je priopđenje koje prenosimo u rubrici “Dokumenti”.