Religijske i ostale predrasude koje su potencijalni izvor mržnje mogu se otkloniti jedino dijalogom

„Religijske predrasude kao poticaj mržnji” naziv je tribine održane u srijedu 24. listopada u Zagrebu u organizaciji Centra za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust. Sa skupa je poručeno kako se religijske i ostale predrasude koje su potencijalni izvor mržnje mogu otkloniti jedino dijalogom. Takav stav dijeli i predsjednik Vijeća HBK za Život i obitelj, dubrovački biskup Mate Uzinić.