Budi dio naše mreže
Izbornik

Dekret o misi u vrijeme pandemije

Vatikan (IKA)

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata objavila je 30. ožujka Dekret o misi u vrijeme pandemije, kojega prenosimo u cijelosti.

KONGREGACIJA ZA BOGOŠTOVLJE I DISCIPLINU SAKRAMENATA

Prot. br. 156/20

DEKRET O MISI U VRIJEME PANDEMIJE

Nećeš se bojati kuge što se šulja kroz tmine (usp. Ps 91, 5-6). Ove riječi psalmista pozivaju nas na veliko pouzdanje u vjernu ljubav Boga koji nikada ne napušta svoj narod u vrijeme kušnje.

Ovih dana, u kojima je cijeli svijet teško pogođen virusom, zvanim COVID-19, ovomu je Dikasteriju stiglo mnogo zamolba za dopuštenje slavlja prigodne mise u kojoj bi se Boga molilo za završetak pandemije.

Stoga ova Kongregacija, ovlašću pape Franje, daje dopuštenje da se može slaviti misa u vrijeme pandemije, bilo kojega dana, cijelo vrijeme dok traje pandemija, osim na: svetkovine, adventske, korizmene i vazmene nedjelje, u dane Vazmene osmine, spomena svih vjernih mrtvih, Pepelnice i u dane Velikoga tjedna (usp. Opća uredba Rimskoga misala, br. 374).

Ovomu Dekretu prilaže se Misni obrazac.
Ovo vrijedi usprkos bilo čemu što bi se tomu protivilo.
Iz sjedišta Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata,

  1. ožujka 2020.

kardinal Robert Sarah
pročelnik

+ Arthur Roche
nadbiskup tajnik

 

U VRIJEME PANDEMIJE

Ova se misa može slaviti bilo koji dan, prema rubrikama Misa i molitava za različite potrebe, osim na svetkovine, adventske, korizmene i vazmene nedjelje, u dane Vazmene osmine, spomena svih vjernih mrtvih, Pepelnice i u dane Velikoga tjedna.

Ulazna
Iz  53, 4
A on je naše bolesti ponio,
naše je boli na se uzeo.

Zborna
Svemogući vječni Bože,
utočište naše u svakoj opasnosti,
ti uslišavaš svoju djecu
koja te u nevoljama vjerom usrdno mole.
Dobrostivo nas pogledaj i udijeli, molimo te:
vječni pokoj preminulima, utjehu uplakanima,
zdravlje bolesnima, mir umirućima,
snagu djelatnicima u zdravstvu,
duh mudrosti ljudima na vlasti,
ljubaznost kojom treba svima pristupati,
da bismo mogli zajedno slaviti tvoje sveto ime.
Po Gospodinu.

Molitva nad prinosima
Primi, Gospodine, darove
koje u sadašnjim opasnostima, prinosimo tebi,
i molimo: daj da, tvojom svemoći,
budu preobraženi u vrelo ozdravljenja i mira.
Po Kristu.

Pričesna pjesma
Mt 11, 28
Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni
i ja ću vas odmoriti.

Popričesna molitva
Bože, od tebe smo primili
lijek vječnoga života.
Daj da, po ovome sakramentu,
postignemo puninu slave nebeskoga ozdravljenja.
Po Kristu.

Molitva nad narodom
Bože,zaštitniče onih koji se u te ufaju,
blagoslovi, spasi, čuvaj i brani svoj narod,
da, slobodan od grijeha, siguran od neprijatelja,
bude ustrajan u tvojoj ljubavi.
Po Kristu.

Čitanja u Misi
U vrijeme pandemije

Mogu se uzeti čitanja Misa u svakoj potrebi.

  1. čitanje Tuž 3, 17-26
    Dobro je u miru čekati spasenje Gospodnje.
    Duši je mojoj oduzet mir…

Otpj. psalam
Ps 80 (79), 2ac i 3b. 5-7
Ant. (4b): Gospodine, razvedri lice svoje i spasi nas.

ili:

čitanje
Rim 8, 31b-39 Ni smrt ni život ne mogu nas rastaviti od ljubavi Božje.
Braćo: ako je Bog za nas…

Otpj. psalam
Ps 122, 1-2a. 2bcd

Ant. (3a): Smiluj nam se, Gospodine, smiluj se nama.
ili (2cd):
Oči su naše uprte u Gospodina, dok nam se ne smiluje.

Pjesma prije Ev.
2 Kor 1, 3b-4a:
Blagoslovljen Bog i Otac
Gospodina našega Isusa Krista,
Otac milosrđa i Bog svake utjehe,
koji nas tješi u svakoj našoj nevolji.

Evanđelje
Mk 4, 35-41 Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju?
Uvečer istoga dana kaže Isus svojim učenicima: Prijeđimo…

Čitanja u Misi

U vrijeme pandemije
I.
Čitanje Knjige Tužaljki
Tuž 3, 17-26
Dobro je u miru čekati spasenje Gospodnje.

Duši je mojoj oduzet mir
i više ne znam što je sreća!
Rekoh: „Dotrajao je život moj
i nada koja mi od Gospdina dolazi.“
Spomeni se bijede moje i stradanja,
pelina i otrova!
Bez prestanka na to misli
i sahne duša u meni.
To nosim u srcu
i gajim nadu u sebi.
Dobrota Gospodnja nije nestala,
milosrđe njegovo nije presušilo.
Oni se obnavljaju svako jutro:
tvoja je vjernost velika!
„Gospodin je dio moj“, veli mi duša,
„i zato se u nj pouzdajem.“
Dobar je Gospodin onom koji se u nj pouzdaje,
duši koja ga traži.
Dobro je u miru čekati
spasenje Gospodnje!
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam
80 (79), 2ac i 3b. 5-7

Gospodine, razvedri lice svoje i spasi nas.

Pastiru Izraelov, počuj,
Ti što sjediš nad kerubima, zablistaj
probudi silu svoju,
priteci nam u pomoć!
– – – – – – –
Gospodine, Bože nad vojskama, dokle ćeš plamtjeti,
premda se moli narod tvoj?
Dokle ćeš nas hraniti kruhom suza
i obilno pojiti suzama?
Dokle će se oko nas svađat’ susjedi
i rugat’ nam se naši dušmani?
– – – – – – –

Pjesma prije Evanđelja
2 Kor 1, 3b-4a

Blagoslovljen Bog i Otac
Gospodina našega Isusa Krista,
Otac milosrđa i Bog svake utjehe,
koji nas tješi u svakoj našoj nevolji.

Čitanje svetoga Evanđelja po Marku
Mk 4, 35-41
Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju?
            Uvečer istoga dana kaže Isus svojim učenicima: »Prijeđimo prijeko!« Oni otpuste mnoštvo i povezu Isusa kako već bijaše u lađi. A pratile su ga i druge lađe.
            Najednom nasta žestoka oluja, na lađu navale valovi te su je već gotovo napunili. A on na krmi spavaše na uzglavku. Probude ga i kažu mu: »Učitelju! Zar ne mariš što ginemo?«
            On se probudi, zaprijeti vjetru i reče moru: »Utihni!
Umukni!« I smiri se vjetar i nasta velika utiha. Tada im reče: »Što ste bojažljivi? Kako nemate vjere?« Oni se silno prestrašiše pa se zapitkivahu: »Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju?«
            Riječ Gospodnja.

II.

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima                              Rim 8, 31b-39
Ni smrt ni život ne mogu nas rastaviti od ljubavi Božje.
             Braćo: Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Ta on ni svojega Sina nije poštedio, nego ga je za sve nas predao! Kako nam onda s njime neće sve darovati?
Tko će optužiti izabranike Božje? Bog opravdava! Tko će osuditi? Krist Isus umrije, štoviše i uskrsnu, on je i zdesna Bogu – on se baš zauzima za nas! Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač?
            Kao što je pisano: Poradi tebe ubijaju nas dan za danom i mi smo im ko ovce za klanje.
            U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi.
            Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile,  ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem.
            Riječ Gospodnja.

 Otpjevni psalam
Ps 122, 1-2a. 2bcd
Smiluj nam se, Gospodine, smiluj se nama.
ili
Oči su naše uprte u Gospodina, dok nam se ne smiluje.

Oči svoje uzdižem k tebi
koji u nebesima prebivaš.
– – – – – – –
Evo, kao što su uprte oči slugu u ruke gospodara
i oči sluškinje u ruke gospodarice
tako su oči naše uprte u Jahvu, Boga našega,
dok nam se ne smiluje.
– – – – – – –

Pjesma prije Evanđelja
2 Kor 1, 3b-4a

Blagoslovljen Bog i Otac
Gospodina našega Isusa Krista,
Otac milosrđa i Bog svake utjehe,
koji nas tješi u svakoj našoj nevolji.

Čitanje svetoga Evanđelja po Marku
Mk 4, 35-41

Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju?

            Uvečer istoga dana kaže Isus svojim učenicima: »Prijeđimo prijeko!« Oni otpuste mnoštvo i povezu Isusa kako već bijaše u lađi. A pratile su ga i druge lađe.
            Najednom nasta žestoka oluja, na lađu navale valovi te su je već gotovo napunili. A on na krmi spavaše na uzglavku. Probude ga i kažu mu: »Učitelju! Zar ne mariš što ginemo?«
            On se probudi, zaprijeti vjetru i reče moru: »Utihni! Umukni!« I smiri se vjetar i nasta velika utiha. Tada im reče: »Što ste bojažljivi? Kako nemate vjere?« Oni se silno prestrašiše pa se zapitkivahu: »Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju?«
             Riječ Gospodnja.