Budi dio naše mreže
Izbornik

Izvori i kratice

KRATICE:

AAS – Acta Apostolicae Sedis, Commentarium Officiale, Typis Vaticanis, Città del Vaticano

ASS – L’attività della Santa Sede. Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano

Boll. – Bollettino Sala Stampa della Santa Sede. Città del Vaticano

GK – Glas Koncila, Zagreb

IKA – Informativna katolička agencija, Vijesti, Zagreb

Ins. – Insegnamenti di Giovanni Paolo II. Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano

Ist. prijatelj – Papa Ivan Pavao II., istinski prijatelj Bosne. Priredio fra Velimir Blažević. Svjetlo riječi, Sarajevo, 1997.

OR – L’Osservatore Romano. Giornale quotidiano politico-religioso. Città del Vaticano.

– Obnovljeni život, Filozofsko-teološki institut D.I., Zagreb

 

OSTALI IZVORI:

Arhiv Banjolučke biskupije, Banja Luka

Arhiv Hrvatsko-američkog društva za pomoć invalidima, Zagreb

Arhiv Radio Vatikana, Rim

Bačko klasje (časopis), Subotica

Branimirova Godina – Od Rima do Nina. Fotomonografija. Izd. Nadbiskupski ordinarijat, Zadar, 1980.

Godina Velikoga Zavjeta – Hrvatski kršćanski jubilej. Izd. Crkva u svijetu i Svetište Gospe od Otoka, Split, 1977.

Ivan Pavao II. i Hrvati, Izd. Alfa, Zagreb, 1995.

Papinski misal Beatifikacije bl. Ivana Merza

Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije, Zagreb

Vjesnik Đakovačke biskupije, Đakovo

Vrhbosna, službeno glasilo Metropolije Vrhbosanske, Sarajevo

Živa zajednica, časopis Hrvatskih katoličkih misija u Njemačkoj

Župni vjesnik Hrvatske župe Kraljice Hrvata, Toronto, Kanada