Budi dio naše mreže
Izbornik

Proslava 200. obljetnice posvete župne crkve Presvetoga Trojstva u Klenovniku

25.09.2022. 11:00
Klenovnik

Misno slavlje prigodom proslave 200. obljetnice posvete župne crkve Presvetoga Trojstva u Klenovniku u nedjelju 25. rujna u 11 sati predvodit će umirovljeni varaždinski biskup Josip Mrzljak.

Na početku slavlja mons. Mrzljak blagoslovit će brončane kipove sv. Ivana Pavla II. i bl. Alojzija Stepinca, u spomen na 25. obljetnicu Varaždinske biskupije, koju je 5. srpnja 1997. godine utemeljio papa Ivan Pavao II., a bl. Stepinac je suzaštitnik Varaždinske biskupije. Kipovi su rad akademskog kipara Tomislava Kršnjavija i postavljeni su u predvorju crkve, ispod tornja i ulaza na pjevalište.

Povijest Župna crkva u Klenovniku sagrađena je 1738. a posvećena 14. srpnja 1822. godine, sve do osnutka župe bila je područna kapela župe Sv. Bartola u Kamenici. Novom regulacijom župa, koja je u Zagrebačkoj biskupiji provedena 1789. godine, u vrijeme biskupa Maksimilijana Vrhovca, osnovano je više od 100 novih župa diljem biskupije, a prvi župnik u Klenovniku postao je pavlin Franjo Salezije Sakač, nakon raspuštanja pavlinskog reda i samostana u Lepoglavi 1786. godine po odluci cara i kralja Josipa II.

O posveti župne crkve 1822. godine svjedoči spomen ploča na zidu svetišta, na kojoj je latinskim jezikom zabilježeno da ju je posvetio zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac u vrijeme župnika Nikole Horvata, a da se posvetilo crkve ima ubuduće slaviti prve nedjelje poslije blagdana sv. Mateja evanđelista.

Gradnja crkve započela je 1726. godine, a prigodom završetka crkve, vizitator je 1738. godine zapisao da su vjernici za njezinu gradnju utrošili 700 forinti, te da je brigu o uređenju preuzela plemenita obitelj Drašković.

Crkva je jednobrodna građevina s polukružnom apsidom u svetištu, sa sakristijom s lijeve strane svetišta i zvonikom ispred glavnog pročelja. Orijentirana je skoro u savršenom pravcu prema zapadu. Svetište crkve dugo je 7.8, a široko 5.7 metara (unutarnje dimenzije). Na nj se nadovezuje crkvena lađa duga 14.8 i široka 9.5 metara. Svod se unutar crkvenog broda uzdiže u visinu do 8 metara. Osvijetljena je sa šest velikih prozora, pet u crkvenoj lađi i jedan u svetištu te okruglom lunetom iza glavnoga oltara.

Svetište crkve bilo je prvotno popločeno klesanim kamenim pločama, dok je crkvena lađa bila popločena opekom. Godine 1902. i svetište i crkveni brod popločeni su keramačkim pločicama.

U crkvi su tri oltara: glavni oltar Presvetog Trojstva u svetištu te dva pobočna oltara Sv. Ane i Sv. Franje Ksaverskog. Glavni oltar se pripisuje varaždinskom kiparu prve polovice 18. stoljeća Ivanu Adamu Rosembergeru. Glavni oltar obnovio je 2001. godine varaždinski restaurator Darwin Butković, a 2002. godine i pobočne oltare.

Nakon što su Draškovići u prvih stotinu godina crkve opremili crkvu inventarom, nadalje se nisu izvodile značajnije preinake i opremanja građevine, osim redovitog održavanja prema mogućnostima same župe. Godine 2001. župnik Stanko Havaić dao je načiniti novi ulaz na kor, na način da je od južnog zida zvonika dao načiniti prostrano i zidano stubište kojim se kroz novi prolaz na pročelju crkve ulazi na kor. Prostor je obzidan i zatvoren, te vanjskim izgledom prilagođen stilu crkve. Istom je zgodom dao načiniti vrata rešetke radi zračenja crkve i da bi je posjetitelji mogli razgledati u vrijeme kada je zatvorena. U tom prostoru su postavljeni novi kipovi sv. Ivana Pavla II i bl. Alojzija Stepinca, koji zajedno s kipom kardinala Franje Kuharića, postavljenog ispred crkve 2021. godine, tvore trolist duhovnih velikana XX. stoljeća koji svojim primjerom životnih stavova mogu nadahnjivati sve ljude dobre volje u ljubavi prema Bogu i ljudima. Na činjenicu da su sva tri kipa u Klenovniku rad cijenjenog i traženog kipara Kršnjavija, ponosan je i kipar i klenovnička župa koja je nakon davne barokne opreme s oltarima i kipovima u novije vrijeme obogatila inventar crkve suvremenim umjetničkim djelima.

Briga za očuvanje klenovničke crkve nastavljena je time i drugim ostvarenjima i u vrijeme sadašnjeg župnika Josipa Jagarčeca. Umjesto prijašnjih prozora, zauzetošću donatora, postavljeni su 2006. godine novi, urešeni sakralnim motivima. Uz pomoć Varaždinske biskupije i dobročinitelja, 2015. godine obnovljeno je krovište crkve, postavljen novi crijep i limarija te je na tornju i crkvi izvedena nova fasada. Godine 2020. orguljar Leon Lesar obnovio je orgulje sa sedam registara, manual i pedalom, koje je župnik Ivica Jegetić naručio 1967. godine od orguljara Filipa Antolića-Sobana.

Pošaljite nam svoju najavu

Ime i prezime su obavezni

E-mail je obavezan

Opis najave je obavezan

Došlo je do greške. Molimo pokušajte ponovno.
Pošalji najavu