Budi dio naše mreže
Izbornik

ARGENTINA: USPJEŠAN SVEAENIEKI ŠTRAJK GLA?U

Buenos Aires (IKA )

Buenos Aires, 1. 2. 1996. (IKA) - U Argentini je devet katoliekih sveaenika štrajkom gla?u postiglo traženo za siromašnu eetvrt u Buenos Airesu. Vlasti su stanovnike bili prognali iz njihovih limenih kuaica, jer se trebala na tom dijelu graditi nova uli

Buenos Aires, 1. 2. 1996. (IKA) – U Argentini je devet katoliekih sveaenika štrajkom gla?u postiglo traženo za siromašnu eetvrt u Buenos Airesu. Vlasti su stanovnike bili prognali iz njihovih limenih kuaica, jer se trebala na tom dijelu graditi nova ulica. Kad je devet sveaenika u nedjelju dobilo obeaanje od gradskih vlasti, da ae biti poduzete mjere za povratak stanovništva i da ih neae više prisilno preseljavati, okoneali su svoju akciju solidarnosti.