Budi dio naše mreže
Izbornik

Armando Matteo i John Joseph Kennedy imenovani za tajnike Dikasterija za nauk vjere

Vatikan (IKA)

Papa Franjo imenovao je tajnike dva odjela Kongregacije za nauk vjere: za doktrinarni odjel mons. Armanda Mattea, dosadašnjeg dodatnog dotajnika istog dikasterija, te za disciplinski odjel mons. Johna Josepha Kennedyja, dosadašnjeg voditelja ureda u istoj kongregaciji, izvijestio je Vatican News.

Mons. Armando Matteo rođen je u Catanzaru (Italija) 21. rujna 1970. Za svećenika je zaređen 20. prosinca 1997. u metropolitanskoj nadbiskupiji Catanzaro-Squillace. Diplomirao je filozofiju na Katoličkom sveučilištu Sacro Cuore u Milanu, dok je teologiju doktorirao na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu. Obavljao je razne službe u svojoj nadbiskupiji. Predavao je fundamentalnu teologiju na Papinskom sveučilištu Urbaniana. Od 12. travnja 2021. bio je dodatni dotajnik Kongregacije za nauk vjere.

Mons. John Joseph Kennedy rođen je u Dublinu (Irska) 15. srpnja 1968. Za svećenika je zaređen 13. srpnja 1993. za metropolitansku nadbiskupiju Dublin. Stekao je licencijat i doktorat kanonskog prava na Papinskom sveučilištu Gregoriana. Među njegovim dužnostima u Irskoj bio je pomoćnik župnika pri St. Agnes Church, zatim pri St. Nicholas of Myra u Dublinu. Godine 2003. postao je službenik Kongregacije za nauk vjere, bio je član Papinskog zavoda Campo Santo Teutonico u Vatikanu, a 2017. je imenovan voditeljem Disciplinskog odjela u istom Dikasteriju.

Doktrinarni odjel bavi se pitanjima koja se odnose na promicanje i zaštitu nauka vjere i morala. Također promiče studije usmjerene na povećanje inteligencije i prenošenja vjere u službi evangelizacije, tako da njezino svjetlo može biti kriterij za razumijevanje smisla postojanja, posebno pred pitanjima koja postavlja napredak znanosti i razvoj društva. S obzirom na vjeru i moral, odjel priprema ispitivanje dokumenata koje planiraju objaviti drugi dikasteriji Rimske kurije, kao i spisa i mišljenja koji se čine problematičnim za ispravnost vjere, favorizirajući dijalog s njihovim autorima i predlažući odgovarajuće lijekove koje treba napraviti.

Disciplinski odjel bavi se deliktima koji su rezervirani za Kongregaciju a koje ona tretira pod jurisdikcijom Vrhovnog apostolskog suda koji je tu osnovan. Ima zadaću pripremiti i razraditi postupke predviđene kanonskim normama kako bi Kongregacija, u svojim različitim razinama, mogla promicati ispravno provođenje pravde, izvijestio je Vatican News.