Budi dio naše mreže
Izbornik

AUSTRIJSKI CARITAS TRAĆI 300 RADNIH MJESTA ZA IZBJEGLICE IZ BOSNE

Feldkirch (IKA )

Feldkirch, 3. 4. 1995. (IKA) - Oko 1.500 izbjeglica iz Bosne, od toga tređina djece, privremeno živi u Vorarlbergu, u Austriji. Dvije tređine izbjeglica nalazi se veđ dvije do tri godine u zemlji, a veđim dijelom su smječteni u privatnim stanovima, dok

Feldkirch, 3. 4. 1995. (IKA) – Oko 1.500 izbjeglica iz Bosne, od toga tređina djece, privremeno živi u Vorarlbergu, u Austriji. Dvije tređine izbjeglica nalazi se veđ dvije do tri godine u zemlji, a veđim dijelom su smječteni u privatnim stanovima, dok 400 živi u caritasovom domu za izbjeglice. Buduđi da se tečka politi~ka situacija u Bosni ne mijenja, Caritas Vorarlberg u Feldkirchu upozorio je na moguđnosti pomođi izbjeglicama u buduđnosti. Direktor Caritasa Peter Klinger i upravitelj za pomođ izbjeglicama Michael Natter dali su prijedlog novinarima, da se kroz moguđnost zaposlenja na tržičtu radne snage može poboljčati kako psiholočko, tako i materijalno stanje izbjeglica. Oko 300 uzdržavatelja izbjegli~kih obitelji trebalo bi uklju~iti u proces rada, bez da se pritom radna mjesta oduzmu mječtanima ili “gastarbajterima”. Kada bi se ta radna mjesta ostvarila u jednoj do dvije godine, bio bi osiguran velik broj izbjegli~kih obitelji, a država bi pri tom mogla učtedjeti tročkove za njihovo izdržavanje, tuma~i Klinger. Manji projekt za graševinske poslove, metalske radove, poslove vezane uz turizam i poslove njegovatelja i bolni~ara je u pripremi, izvjestio je Natter.