Budi dio naše mreže
Izbornik

BISKUPI PROTIV VOJNE INTERVENCIJE U HAITIMA

Haiti (IKA )

Haiti, 16. 8. 1994. (IKA) - Haitski su biskupi, u posebnoj pastirskoj poslanici koju je potpisalo 11 biskupa na ~elu s predsjednikom Haitske biskupske konferencije, najočtrije osudili odluku Ujedinjenih Naroda da se dopusti vojna intervencija u Haitiju.

Haiti, 16. 8. 1994. (IKA) – Haitski su biskupi, u posebnoj pastirskoj poslanici koju je potpisalo 11 biskupa na ~elu s predsjednikom Haitske biskupske konferencije, najočtrije osudili odluku Ujedinjenih Naroda da se dopusti vojna intervencija u Haitiju.
“Viče se ne suo~avamo s prijetnjama, nego se nalazimo pred odlukom mešunarodne zajednice da prodre u Haite i zauzme ih”, kažu haitski biskupi te spominju ameri~ku okupaciju od 1915. do 1934. godine. Podsjeđaju na strahote iz tog doba, koje je haitski puk dobro upamtio.
Osušujuđi rezoluciju 940 Vijeđa sigurnosti UN, haitski biskupi kažu da je “sablažnjiva i nemoralna”. Istodobno podsjeđaju da je rezolucija “puna nezakonitosti”, jer “Haiti ne ugrožavaju mir i sigurnost susjednih podru~ja, a odobrena bi oružana intervencija i okupacija njihove domovine samo gurnula u ustrojeno nasilje i opđi raspad na svim razinama: državnoj, obiteljskoj, vjerskoj, dručtvenoj, gospodarskoj, politi~koj te “mešu pukom stvorila strah, nesigurnost, unutračnji bunt protiv povratka ropstva, za koje se vjerovalo da je zauvijek dokinuto”, smatraju biskupi.
Haitski su biskupi svoje vjernike pozvali na molitvu za nacionalno jedinstvo i odredili da od 12. do 14. kolovoza bude marijansko molitveno trodnevlje s molitvom da “Blažena Djevica Marija od svojega Božanskog Sina isprosi Haitiju začtitu i oslobošenje”.
I argentinski su biskupi protiv vojne intervencije u Haitiju. Nadbiskup metropolit Buenos Airesa, kardinal Antonio Quarracino, zatražio je od parlamenta svoje zemlje da se suprostavi slanju argentinskih vojnika u Haite”.