Budi dio naše mreže
Izbornik

ĆENA - MAJKA I ĐUVARICA ĆIVOTA

Vatikan (IKA )

Vatikan, 17. 7. 1995. (IKA) - Poziv žene na maj~instvo kao jedan od njoj "svojstvenih darova i zadataka" koji je ~ine "~uvaricom života", bio je predmet nagovora pape Ivana Pavla II. za vrijeme podnevne marijanske molitve, koju je molio u nedjelju, 16.

Vatikan, 17. 7. 1995. (IKA) – Poziv žene na maj~instvo kao jedan od njoj “svojstvenih darova i zadataka” koji je ~ine “~uvaricom života”, bio je predmet nagovora pape Ivana Pavla II. za vrijeme podnevne marijanske molitve, koju je molio u nedjelju, 16. srpnja, u Les Combesu kraj Introda. “Nikad neđe biti sasvim dovoljno isticati ~injenicu da ženu valja cijeniti na svim životnim podru~jima”, rekao je Papa dodavči: “Dužnost je priznati da se mešu darovima i zadacima koji su svojstveni ženi posebno isti~e njezin poziv na maj~instvo. Tom ulogom žena zadobiva ‘temeljnu’ ulogu u samom dručtvu koju dijeli s mučkarcem, ali je priroda njoj udijelila neosporno važniju ulogu”. Svoje razmatranje Papa je zavrčio rije~ima: “U Bogorodici je maj~inski poziv dosegnuo vrhunac svojega dostojanstva i svojih sposobnosti. Neka Sveta Djevica pomogne ženama da budu uvijek sve svjesnije svojega poslanja i neka potakne cijelo dručtvo da majkama pruži svaki moguđi oblik priznanja i djelotvorne blizine”.