Budi dio naše mreže
Izbornik

CRKVA NIJE MJESTO ZA STRANAEKE SKUPOVE

Zagreb (IKA )

Zagreb, 22. 10. 1995. (IKA) - Uprava bazilike Srca Isusova u Zagrebu uputila je 21. listopada priopaenje za javnost, u kojem se osvrae na nedavnu najavu u glasilima kako ae jedna od hrvatskih stranaka u bazilici održati stranaeki skup. S tim u svezi izd

Zagreb, 22. 10. 1995. (IKA) – Uprava bazilike Srca Isusova u Zagrebu uputila je 21. listopada priopaenje za javnost, u kojem se osvrae na nedavnu najavu u glasilima kako ae jedna od hrvatskih stranaka u bazilici održati stranaeki skup. S tim u svezi izdala je priopaenje sljedeaeg sadržaja: “Stranaeki skupovi se nikada nisu održavali u zagrebaekim crkvama. Stoga se neae održati ni predizborni skup koji je najavljen u Palmotiaevoj ulici. Od nas nitko nije tražio dopuštenje, pa vjerujemo da je rijee o najobienijoj zabuni.”