Budi dio naše mreže
Izbornik

CRKVA OćTRO OSUŽUJE PONAćANJE SVJETSKIH MOŠNIKA PREMA SREBRENICI Austrijske katoli~ke i humanitarne organizacije predlažu biskupa Komaricu za Nobelovu nagradu za mir

Be~ (IKA )

Be~, Vatikan, 16. 7. 1995. (IKA) - Predsjednik Austrijskoga Caritasa mons. Helmut Schueller očtro je osudio europske države zbog neu~inkovitosti u zaustavljanju rata u Bosni i Hercegovini, te zbog odluke viče europskih zemalja da otkažu gostoprimstvo iz

Be~, Vatikan, 16. 7. 1995. (IKA) – Predsjednik Austrijskoga Caritasa mons. Helmut Schueller očtro je osudio europske države zbog neu~inkovitosti u zaustavljanju rata u Bosni i Hercegovini, te zbog odluke viče europskih zemalja da otkažu gostoprimstvo izbjeglicama. Mons. Schueller je potaknuo i Austrijance da zauzetije sudjeluju u novome pothvatu akcije “Susjed u nevolji”, pod nazivom “Rat nema dopust”, koja je pokrenuta u znak 50. obljetnice oslobašanja Austrije od nacista, a cilj joj je doprema novih počiljaka hrane i lijekova u ratom ugrožene dijelove Hrvatske i Bosne.
Koordinator te akcije pri ORF-u Kurt Bergmann takošer je očtro govorio o ponačanju svjetskih mođnika prema Bosni, pitajuđi se nije li uničtenje zone koja je bila pod začtitom Ujedinjenih naroda i onemoguđavanje dopreme humanitarne pomođi ugroženima, dovoljan razlog mešunarodnim snagama za u~inkovitije akcije protiv agresora u Bosni.
Caritasov koordinator akcije “Susjed u nevolji”, koju zajedni~ki vode austrijski Caritas, Crveni križ i radio-televizija, Peter Quendler, ozna~io je ponačanje svjetske zajednice, Ujedinjenih naroda i posebice Boutrosa Ghalija, prema Srebrenici i Bihađu, sramotnim. Austrijski Caritas nastoji osigurati 80 tona hrane za izbjeglice iz Srebrenice koji se nalaze na tuzlanskome podru~ju. Quendler je takošer, u razgovoru za “Kathpress”, podupro inicijativu viče austrijskih katoli~kih i humanitarnih udruga da se banjolu~koga biskupa Franju Komaricu kandidira za Nobelovu nagradu za mir.
I vatikanski dnevni list “L’osservatore romano” očtro je osudio ponačanje svjetske zajednice, koja nije začtitila civilno stanovničtvo u Srebrenici, te ostalim enklavama koje su izložene neprestanim srpskim napadima.