Budi dio naše mreže
Izbornik

"CRKVA RAEUNA NA DJELATNU SURADNJU SVOJIH VJERNIKA" Sveti Otac se susreo s elanovima "Trustees of the Papal Foundation", amerieke zaklade koja pomaže pothvate Svete Stolice

Vatikan (IKA )

Vatikan, 27. 4. 1996. (IKA) - "Crkva raeuna na djelatnu suradnju svojih vjernika koji daruju svoje vrijeme i energiju kako bi Krist bio 'sve u svima'". Tim se rijeeima papa Ivan Pavao II. obratio elanovima "Trustees of the Papal Foundation", amerieke za

Vatikan, 27. 4. 1996. (IKA) – “Crkva raeuna na djelatnu suradnju svojih vjernika koji daruju svoje vrijeme i energiju kako bi Krist bio ‘sve u svima'”. Tim se rijeeima papa Ivan Pavao II. obratio elanovima “Trustees of the Papal Foundation”, amerieke zaklade koja pomaže pothvate Svete Stolice, koji su došli u redovni godišnji posjet Vatikanu.
“Podrueja razorena siromaštvom i nasiljem, zemlje u kojima se Crkva nanovo ra?a nakon razdoblja progona i ubijanja, kao i narodi koji trpe od duhovnog osiromašenja” – stoji u poruci Svetog Oca – “izravni su korisnici godišnjih koncesija koje omoguauje ‘Papal Foundation'”.
“U pripremi velikog jubileja dvijetisuaite i poeetka Treaeg tisualjeaa, kao i u prošlosti, jasan znak vitalnosti Crkve predstavlja velikodušnost i ljubav koja otvara srca svojih vjernika prema njihovoj braai i sestrama. Ljubav je duša i poticaj nove evangelizacije i poslanja ‘Ad gentes'”, porueio je Sveti Otac elanovima amerieke zaklade.