Budi dio naše mreže
Izbornik

Dva nova broja časopisa „Obnovljeni Život“

Zagreb (IKA)

Objavljena su dva nova broja časopisa za filozofiju i religijske znanosti „Obnovljeni Život“.

Hrvatska pokrajina Družbe Isusove obilježila je 2019. stotu obljetnicu početka izdavanja znanstvenog časopisa „Život“ i njegovog nasljednika „Obnovljeni Život“ izdanjem jubilarnoga broja. U jubilarnom broju objavljeni su: uvodnik: Tadija Milikić, »Pozdravni govor urednika Obnovljenoga Života prigodom Svečane proslave 100. obljetnice časopisa Život — Obnovljeni Život u Preporodnoj dvorani Hrvatske akademija znanosti i umjetnosti u Zagrebu 3. prosinca 2019. godine«; znanstveni članci: Tadija Milikić, »Prepoznatljiva koncilska novost: Programatski ciljevi i širi intelektualni kontekst časopisa Obnovljeni Život«; Ivan Šestak, »Filozofski obzor tema u časopisu Život (1919.–1944.) — Obnovljeni Život (1971.–2019.)«; Marijan Steiner, »Religijsko–teološke teme u časopisu Život (1919.–1944.) — Obnovljeni Život (1971.–2019.)«; Agneza Szabo, »Društvene i političke okolnosti u doba izlaženja časopisa Život (1919.–1944.) i Obnovljeni Život (1971.–2019.)«; Tadija Milikić, »The Central Modernist Question: Programmatic Goals and the Broader Intellectual Context of the Journal Život« te u rubrici razno: Mijo Škvorc, »Drama naše slobode: U Raj; Predrag Belić, Dr. Ivan Merz surađuje u reviji Život (1919.–1921. i 1924.–1928., te posmrtno 1938.)«.

U broju 1/2020 znanstvenog časopisa „Obnovljeni život“ objavljeni su uvodnik: Stjepanka Stanić, »Uz stotu obljetnicu rođenja Karola Józefa Wojtyłe — Ivana Pavla II.«; znanstveni članci: Niko Bilić, »Neki ključni vidici selilaštva i izbjeglištva u Svetom pismu«; Jure Krišto, »Rješenje enigme navodnoga pisma nadbiskupa Stepinca papi od 18. svibnja 1943. godine«; Zlatko Šram, »Stavovi prema Crkvi i vrijednosne orijentacije kao prediktori interesa za okultno«; Ivana Kresnik i Vladimir Horvat, »The Jesuit Syllabus vocabulorum of Alvares’ Grammar in Croatian Editions«; Dean Slavić, »Budakov Blažić kao antagonist i farmakos«; prethodno priopćenje: Snježana Gregurović, »Katolička crkva i migranti: prema prihvaćanju multikulturnoga modela integracije migranata«; Predrag Haramija i Ðuro Njavro i Philip Vranešić »Videoigre i njihov utjecaj na uspjeh, sposobnosti i svjetonazor studenata« i u rubrici razno: Ružica Martinović–Vlahović, »O starenju koje to možda i nije«.

Ključne riječi:
Obnovljeni život