Budi dio naše mreže
Izbornik

"FRANJEVCI ZA SREDNJU I ISTOENU EUROPU"

Bee (IKA )

Bee, 21. 10. 1995. (IKA) - "Franjevci za srednju i istoenu Europu" naziv je pothvata pomoai srednjoeuropskim i istoenoeuropskim zemljama, koju ae provesti franjevaeke provincije u Flandriji, Nizozemskoj, Njemaekoj, Švicarskoj, Južnom Tirolu, Austriji, M

Bee, 21. 10. 1995. (IKA) – “Franjevci za srednju i istoenu Europu” naziv je pothvata pomoai srednjoeuropskim i istoenoeuropskim zemljama, koju ae provesti franjevaeke provincije u Flandriji, Nizozemskoj, Njemaekoj, Švicarskoj, Južnom Tirolu, Austriji, Ma?arskoj i Rumunjskoj. Ured za uskla?ivanje pothvata, kojim ae rukovoditi P. Ulrich Zankanella, bit ae smješten u Beeu, a cilj pothvata je potpomaganje socijalnih i obrazovnih projekata od Albanije pa sve do Sibira i Kazahstana. Ured ae 27. listopada blagosloviti umirovljeni beeki kardinal Franz Koenig. Na sveeanosti, koja ae oznaeiti poeetak akcije, nazoeni ae biti i beeki greko-pravoslavni mitropolit Michael Staikos i rusko-pravoslavni viši sveaenik protoprezbiter Mihail Turein. Pothvat je okupio franjevaeke obitelji – franjevce minorete, kapucine, sestre franjevke, te franjevaeke svjetovne zajednice, a noveana bi se sredstva prikupila iz dobrovoljnih priloga, sakupljenih na Zapadu.