Budi dio naše mreže
Izbornik

GRADSKA TRĆNICA NA MJESTU NEGDAćNJE CRKVE U OKUĐANIMA

Zagreb (IKA )

Zagreb, 8. 5. 1995. (IKA) - Ćupnik Oku~ana i Donjih Bogiđevaca fra Josip-Zvonimir Bočnjakoviđ posjetio je, u pratnji Ćeljka Volariđa, župnika Stare Gradičke i Ma~kovca, svoje novooslobošene župe. "U Donjim Bogiđevcima katoli~ka crkva je do temelja poruč

Zagreb, 8. 5. 1995. (IKA) – Ćupnik Oku~ana i Donjih Bogiđevaca fra Josip-Zvonimir Bočnjakoviđ posjetio je, u pratnji Ćeljka Volariđa, župnika Stare Gradičke i Ma~kovca, svoje novooslobošene župe. “U Donjim Bogiđevcima katoli~ka crkva je do temelja poručena a od župnog stana koji je spaljen strče samo vanjski zidovi”, svjedo~i fra Jozo uz napomenu da je i filijalna crkva u Dragaliđu, takošer, jako očteđena. “Od crkve, kao i od najveđeg dijela hrvatskih obiteljskih kuđa ostali su samo zidovi, a u svetičtu, mjesne crkve, raste trava i drugo bilje”. “Mjesto katoli~ke crkve u Oku~anima jedva je prepoznatljivo, buduđi da je na toj lokaciji improvizirana gradska tržnica”, isti~e oku~anski župnik i dodaje: “Kuđa je ostala ~itava, buduđi da je u njoj stanovala jedna srpska obitelj, i uz manje graševinske zahvate bila bi useljiva”.