Budi dio naše mreže
Izbornik

"HRVATSKI" RADIO VATIKAN PROSLAVIO 50. OBLJETNICU EMITIRANJA Prijenosi Radio Vatikana bili su glas, premda slabašni, koji je značio vez zajedništva sa sveopćom Crkvom koji ne može prekinuti nikakva ljudska sila, rekao je u svojoj čestitki direktor Radio

Vatikana (IKA )

Vatikana, o. Federico Lombardi. Rim, 22. 12. 1997. (IKA) - Prije 50 godina, 21. prosinca 1947, Radio Vatikan, koji ima sjedište u Rimu, uveo je stalne prijenose na hrvatskom jeziku. Otada se na valovima te postaje Svete Stolice redovito dva puta tjedno

Vatikana, o. Federico Lombardi.
Rim, 22. 12. 1997. (IKA) – Prije 50 godina, 21. prosinca 1947, Radio Vatikan, koji ima sjedište u Rimu, uveo je stalne prijenose na hrvatskom jeziku. Otada se na valovima te postaje Svete Stolice redovito dva puta tjedno čula hrvatska riječ. Prijenos je počinjao, kao i danas, u 19 sati.
Tih je dana, a uoči Božića, Radio Vatikan počeo prenositi na još tri slavenska jezika: slovenskom, češkom i slovačkom. Hrvatski je prijenos, 17 godina nakon osnutka Radio Vatikana, bio utorkom i nedjeljom. Na posebni se način za to zauzimao mons. Pavao Mađerec, tada rektor današnjega Hrvatskog papinskog zavoda sv. Jeronima u Rimu. On je, a na poticaj vjernika laika prof. Ive Omrčanina, i omogućio da se prijenos Radio Vatikana u Hrvatskoj čuje i u godini osnivanja te postaje, 15. ožujka 1931. godine. Drugi put se hrvatska riječ putem Radio Vatikana čula na Duhove te iste, 1931, godine. Tada je, naime, kasniji kardinal Alojzije Stepinac a tada mladi doktorant Papinskog sveučilišta Gregorijana pod misom koju je prenosio Radio Vatikan pročitao poslanicu i evanđelje na hrvatskom jeziku.
Prvi urednik i spiker ondašnje “Hrvatske sekcije” bio je mons. Pavao Jesih, svećenik zagrebačke nadbiskupije, koji je prije toga bio duhovnik Katoličke akcije u Hrvatskoj. Na tom je mjestu ostao 7 godina, te je umro u Rimu 28. listopada 1963. godine. Nikad mu se nije ispunila želja da se vrati u domovinu. Naime, mons. Jesih bio je, u tijeku II. svjetskog rata, duže zatočen u Lepoglavi. Pred komunističkim terorom godine 1946. bježi u Austriju, a potom u Rim, u Zavod sv. Jeronima. On je pisac prvog životopisa kardinala Stepinca “Crvena ruža na oltaru”.
Hrvatski prijenos, već 1949, počinje se emitirati 3 puta tjedno, a tek 1954. četiri dana u tjednu. Taj je program s “Papinog radija” značio izrazito puno vjernicima u domovini, bez slobode, ali i svima koji su živjeli na Zapadu, slobodni, ali bez domovine. Ondašnje su komunističke jugoslavenske vlasti desetljećima nastojale ometati taj prijenos, jer je Radio Vatikan – usmjeren protiv svake strahovlade i totalitarizma – upozoravao na zatiratelje kršćanstva i Crkve, ljudskih prava i hrvatske slobode.
U povodu te obljetnice, svoju čestitku “Hrvatskom programu”, a i ostalima, uputio je isusovac o. Federico Lombardi, ravnatelj Radio Vatikana, u kojoj ističe: “21. prosinca 1947, pred točno 50 godina, započeli su prijenosi Radio Vatikana na češkom, slovačkom, hrvatskom i slovenskom jeziku. Bila su to teška vremena u kojima su ratne patnje zamijenjene onima totalitarističkoga ateističkog tlačenja, koje nije ostavljalo nikakvoga životnog prostora vjerskoj slobodi. Po nakani papa, koji su ih željeli i podupirali, prijenosi su Radio Vatikana bili glas, premda slabašni, koji je značio vez zajedništva sa sveopćom Crkvom koji ne može prekinuti nikakva ljudska sila. Tih se godina povećao broj prijenosa na jezicima potlačenih naroda, kao znak ljudske i kršćanske solidarnosti, molitve i budnog spomena na one koji su svoju vjeru morali štititi u šutnji. Danas, nakon 50 godina, Radio Vatikan i dalje vjerno prenosi na istim jezicima. Prenosi za narode koji su konačno postali slobodni, neovisni i samostojni kako su to i željeli, a njihove programe mogu sad u svakom pojedinom narodu preuzimati novonastale katoličke postaje, napokon i one slobodne, premda ne bez teškoća, te mogu govoriti i biti slušane u uljudbenom okružju zemalja koje traže svoj put i svoje mjesto u novoj Europi današnjice i sutrašnjice. Možemo se samo radovati zbog novonastalih prilika i obnoviti zauzimanje Radio Vatikana u služenju ovim četirima narodima, kao i mnogim drugima, pridonoseći naviještanju riječi Svetog Oca i veza zajedništva sveopće Crkve na tim jezicima i u tim uljudbama, sudjelujući, kako to predlaže Ivan Pavao II. u preobražavanju čovječanstva u jednu jedinu ‘obitelj naroda'”, zaključuje ravnatelj programa Radio Vatikana o. Lombardi.