Budi dio naše mreže
Izbornik

ISLAMSKI SVIJET PROTIV KAIRSKOG DOKUMENTA O PUČANSTVU I RAZVOJU

Kairo (IKA )

Jedno od najstarijih i najznačajnijih islamskih sunnitiskih teoloških središta, sveučilište El-Ahzar u Kairu, očitovalo se o radnom nacrtu završnog dokumenta Kairske konferencije UN o pučanstvu i razvoju.

Kairo, 15. 8. 1994. (IKA) – Jedno od najstarijih i najznačajnijih islamskih sunnitiskih teoloških središta, sveučilište El-Ahzar u Kairu, očitovalo se o radnom nacrtu završnog dokumenta Kairske konferencije UN o pučanstvu i razvoju. Oštro osuđujući nacrt dokumenta, “Liga za islamska istraživanja” kojoj je na čelu glavni imam sveučilišta Ali Gad El-Haq u priopćenju za javnost traži da se na Kairskoj konferenciji “odbaci sve što je suprotno nebeskim vjerama”, što podrazumijeva židovstvo, kršćanstvo i islam. Posebno se zahtijeva odbacivanje pobačaja, zatim zabrana spolnih odnosa među osobama istoga spola, jer je riječ o činima protivnim islamskom vjerskom zakoniku Šerijatu i strogo kažnjivim u islamu. Što se tiče samoga pobačaja, napominje se da je on dopustiv jedino ako su život ili zdravlje majke izravno ugroženi.
U tom se priopćenju Konferenciji UN prigovara “jednostranost pogleda na čovječanstvo” i činjenica da je veliki broj ljudi na planeti povezala s pojmom “nerazvijenosti”.
Službeno priopćenje iza kojega stoji autoritet tako uglednog sveučilišta kao što je El-Ahzar, otvara polemiku s Kairskim dokumentom i u zemljama sunnitskog islama, nakon što su se šiitski krugovi s Iranom na čelu već očitovali negativno o stavovima Kairske konferencije. U prvim reagiranjima javnosti na priopćenje s El-Ahzara ne propušta se napomenuti da je papa Ivan Pavao II. sada našao saveznike među obje muslimanske struje za odbacivanje Kairskog dokumenta, a kako je Izrael već napomenuo da će iz vjerskih razloga u Kairu zastupati stajališta bliska Svetoj Stolici, upozorava se kako je protivljenje odredbama Kairskog dokumenta konačno objedinilo negativne reakcije svih vjerskih zajednica koje poštuju osnovna moralna i humana načela.