Budi dio naše mreže
Izbornik

KANADSKI FILM "OTAC" O TEćKOME STANJU NA OKUPIRANOM PODRUĐJU ZADRA

Montreal (IKA )

Montreal, 14. 4. 1995. (IKA) - Dokumentarni film "Otac", snimljen na okupiranom podru~ju oko Zadra, prikazan je 13. travnja u programu o religiozno-moralnim temama kanadske TV postaje CBC. Film prikazuje o. Marka Sargenta iz Calgarya koji je, u sklopu "

Montreal, 14. 4. 1995. (IKA) – Dokumentarni film “Otac”, snimljen na okupiranom podru~ju oko Zadra, prikazan je 13. travnja u programu o religiozno-moralnim temama kanadske TV postaje CBC. Film prikazuje o. Marka Sargenta iz Calgarya koji je, u sklopu “plavih kaciga”, bio stacioniran na okupiranom podru~ju zadarske okolice. Svjedo~enje o. Sargenta, te slike poručenih katoli~kih crkava i samostana govore o srpskome uničtavanju svega hrvatskoga i katoli~kog te o srpskom protjerivanju sveg nesrpskog življa. O. Mark Sargent u svom svjedo~enju posebno isti~e kako mu je izrazito tečko bilo živjeti na podru~ju gdje su svi simboli onoga ~emu je posvetio svoj život sistematski uničtavani.