Budi dio naše mreže
Izbornik

KATOLICI u MOLDAVIJI ĆIVE JOć UVIJEK U STRAHU

Chisinau (IKA )

Chisinau, 8. 7. 1995. (IKA) - Katolici nekadačnje republike Sovjetskog Saveza Moldavije, žive joč uvijek u strahu i boje se javno priznati svoju vjeru. To je u intervjuu za poljske katoli~ke novine "Slowo Katolicki", izjavio apostolski administrator za

Chisinau, 8. 7. 1995. (IKA) – Katolici nekadačnje republike Sovjetskog Saveza Moldavije, žive joč uvijek u strahu i boje se javno priznati svoju vjeru. To je u intervjuu za poljske katoli~ke novine “Slowo Katolicki”, izjavio apostolski administrator za Moldaviju, Anton Cosa, te je istaknuo da Katoli~ka Crkva na tim prostorima stoji opet na po~etku. U ranijem sovjetskom komunisti~kome režimu, krčđani u Moldaviji, a posebno katolici, bili su tečko proganjani. To pokazuje i ~injenica da je od 1945. godine, do danas, od 9 katoli~kih župa u Moldaviji, ostala samo jedna.