Budi dio naše mreže
Izbornik

Klerikalna se vizija Crkve postupno mijenja

Razgovor biskupa Hranića u prvom broju novoga katoličkog časopisa "OKNO"

U razgovoru za prvi broj vjerskog časopisa “OKNO – osječke katoličke novosti”, koji objavljuje Osječki dekanat, đakovački i srijemski pomoćni biskup Đuro Hranić, iznosi dojmove nakon pastoralnog susreta sa župljanima Osječkoga dekanata, govori o laicima kao asistentima u pastoralnom radu te o medijima i njihovim mogućnostima u evangelizaciji.

Biskup Hranić kao jedan od pastoralnih problema u župama Osječkoga dekanata istaknuo je činjenicu da svećenici nisu navikli na timski rad s vjernicima u svojoj župi (što uključuje supsidijarnost i suodgovornost), niti kad je u pitanju pokrivanje različitih područja pastoralnog djelovanja na razini grada. Također, premalo se pozornosti, snaga i vremena poklanja mladima i mladim obiteljima, a oni su, smatra biskup, nositelji i garancija budućnosti. Inače, župe Osječkog dekanata su izrazito velike župe u kojima svećenici velik dio svog vremena poklanjaju tzv. “uslužnom pastoralu” i pripremi za primanje sakramenata, napominje biskup.
U razgovoru za OKNO, biskup Hranić ukazao je na potrebu da se svećenici posvete izgradnji svojih suradnika iz redova vjernika laika, pri čemu razlikuje dvije temeljne skupine suradnika laika. Jedni su župni suradnici koje zahtijeva sam strukturalni ustroj župe da bi mogla ostvariti svoje zadaće, a drugu skupinu sačinjavaju suradnici koji bi trebali preuzeti animiranje pojedinih područja pastoralnog rada i potrebna im je trajna stručna i duhovna izgradnja.
Potrebno je znati uočavati ono što je pozitivno ostvareno na planu suradnje između svećenika i vjernika laika, smatra biskup. Klerikalna se vizija Crkve i naslijeđeni mentalitet postupno mijenjaju, ali poteškoće još uvijek postoje, mišljenja je biskup. Za postupnu promjenu mentaliteta možemo zahvaliti činjenici poraslog broja teologa laika koja nas tjera na sasvim konkretne promjene u svakodnevnim pristupima te intonaciji i usmjerenjima sinodskog zamaha u biskupiji, ističe đakovački i srijemski pomoćni biskup te zaključuje kako je vrlo važno nastaviti s promicanjem i snaženjem uzajamnog povjerenja i konkretne suradnje između teologa laika i svećenika.

Odgovarajući na pitanje što je u biskupiji učinjeno po pitanju preporuke dokumenta Aetatis novae, o hitnosti izrade pastoralnog plana u biskupijama s obzirom na medije, biskup je podsjetio kako je otvoren Biskupijski tiskovni ured i stvorena je mreža župnih dopisnika. Korištenje medija u evangelizaciji, tvrdi biskup, pretpostavlja dvostruku izobrazbu: dobro poznavanje teologije i sposobnost teološke refleksije nad društvenim stvarnostima te profesionalnu stručnost novinara koji dobro poznaje svoj medij.

Prvi broj časopisa “OKNO” izašao je sredinom svibnja u Osijeku, tiskan je u boji, na novinskom papiru, u formatu A4 na 24 stranice. Izdavač je Osječki dekanat, odgovorni urednik je Ivan Vidaković, dekan. Glavna urednica je Alta Pavin, a njezini pomoćnici Igor Jakobfi i Hrvoje Šerić. Uredničko vijeće sačinjavaju devetorica laika i četvorica osječkih svećenika. Idejni pokretači novih novina su mladi vjernici laici i župnik Mirko Novak. U prvom se broju prilozima javljaju i profesori Teologije u Đakovu, a niz vrijednih priloga pišu i vjernici laici te župnik Mirko Novak. List donosi i niz kraćih vijesti i fotografija te prilog “Izlog”, u kojem su temeljni podaci iz svih župa Osječkog dekanata.
Adresa Uredništva Okna je: 31220 Višnjevac (Osijek), Josipa Kozarca 103. Telefon: (031) 352-332. E-mail: mirko.novak@os.hinet.hr. (ika-aj/mjv/kj)