Budi dio naše mreže
Izbornik

Knjiga dr. sc. Pehar: Biblijska svjedočanstva o Mariji, Isusovoj majci

Zagreb (IKA)

„Tko je majka moja? Biblijska svjedočanstva o Mariji, Isusovoj majci“ nova je knjiga prof. dr. s. Marije Pehar objavljena u nakladi Kršćanske sadašnjosti.

Knjiga je autoričino znanstveno teološko traganje za najranijim svjedočanstvima o Mariji Isusovoj majci, odnosno za što izvornijim i potpunijim razumijevanjem njezine osobe i njezine uloge u životu Isusa Krista. Riječ je o teološkom iščitavanju biblijskih tekstova o Mariji. Slijedeći retoričko pitanje samoga Isusa „Tko je majka moja?“ (usp. Mk 3, 33; Mt 12, 48), rad istražuje najranija svjedočanstva kršćanskih zajednica o Isusovoj majci, prije svega ona zabilježena u novozavjetnim tekstovima kao autentičnim izvorima i najpouzdanijim odgovorom na pitanje o istinskoj slici Marije iz Nazareta, ali također i starozavjetne tekstove u kojima se tipološkim čitanjem mogu pronaći značajni i dragocjeni teološki ukazi na Isusovu majku.

Pri otkrivanju istinske Marijine osobe ne traga se u ovoj knjizi isključivo za povijesno-biografskim podacima o Mariji, u prvom redu stoga što je do takvih podataka u strogom smislu riječi i nemoguće doći, ali i stoga što povijesni fakticitet sâm po sebi još nije temeljni kriterij vjere i vjerničkoga odnosa s Marijom, koji je ovdje zapravo primarni teološki interes. Ali ovom istraživanju nije nakana ni potpuno izbjegavanje ili zaobilaženje povijesnih elemenata, ukoliko se do njih u nekim aspektima može doći. U osvjetljavanju cjelovite istine povijesnost se kao dragocjenost uvažava i prihvaća, ali se, koliko god je to moguće, pokušava kritički osvijetliti i teološki promišljati.

Ključne riječi:
dr. s. Marija Pehar Marija