Budi dio naše mreže
Izbornik

KOREJA: REEVANGELIZACIJA I CRKVENI SOCIJALNI NAUK

Seul (IKA/Fides )

Seul, 30. 10. 1995. (IKA/Fides) - Kao odgovor "znacima vremena" i kao nastavak radova prvoga azijskog susreta laika održanog u rujnu 1994, Ured socijalnog apostolata biskupije Seul priredio je seminar o socijalnom nauku Crkve. Na seminaru sudjeluje ok

Seul, 30. 10. 1995. (IKA/Fides) – Kao odgovor “znacima vremena” i kao nastavak radova prvoga azijskog susreta laika održanog u rujnu 1994, Ured socijalnog apostolata biskupije Seul priredio je seminar o socijalnom nauku Crkve.
Na seminaru sudjeluje oko 300 osoba, ukljueujuai sveaenike, osoblje, redovnike i laike elanove raznih katoliekih organizacija, osobe zauzete u socijalnome i pastoralnom radu, koji ae slušati predavanja struenjaka s Katoliekog sveueilišta i Sveueilišta Sogang iz Seula, u koje je ukljueeno Sveueilište za strance u Hangkuku. Cilj seminara je predlaganje nove i obnovljene evangelizacije, kako bi se pomoglo vjernicima da shvate i u život provedu socijalni nauk Crkve u današnje vrijeme proueavanjem važnijih dokumenata crkvenog ueiteljstva.