Budi dio naše mreže
Izbornik

KRIĆNI PUT PLOD DUHOVNOG RAZMIćLJANJA OSMOćKOLACA

Sisak (IKA )

Sisak, 5. 4. 1995. (IKA) - Pod nazivom "Put do križnog puta", a u povodu uskrsnih blagdana otvara se, na Cvjetnicu u župi sv. Marije na Viktorovcu u Sisku, izložba crteža likovne grupe osnovne čkole "Brađa Bobetko". U katalogu izdanom tim povodom piče:

Sisak, 5. 4. 1995. (IKA) – Pod nazivom “Put do križnog puta”, a u povodu uskrsnih blagdana otvara se, na Cvjetnicu u župi sv. Marije na Viktorovcu u Sisku, izložba crteža likovne grupe osnovne čkole “Brađa Bobetko”. U katalogu izdanom tim povodom piče: “Mladi likovni entuzijasti, u~enici ove čkole, uz stru~no vodstvo svoje u~iteljice likovne kulture Katarine Feren~ak i vjerou~iteljice Anite Ivoč, zapo~eli su svoja duhovna razmičljanja i predodžbe Isusove muke realizirati u skicama, crtežima, slikama… sve do oslikavanja akrilikom na kerami~kim plo~icama.” Petnaest osmočkolaca oslikalo je postaje križnoga puta, koje đe se postaviti u župnoj crkve sv. Marije u Sisku.