Budi dio naše mreže
Izbornik

Mediji: mreža komunikacije, zajedništva i suradnje

Vatikan (IKA )

Sveta Stolica objavila prvu poruku pape Benedikta XVI. u povodu Svjetskog dana sredstava društvene komunikacije

Vatikan, (IKA) – Tiskovni ured Svete Stolice objavio je 24. siječnja u sklopu svoga dnevnog Internet biltena poruku pape Benedikta XVI. u povodu 40. Svjetskog dana sredstava društvene komunikacije, koji ove godine ima za temu “Mediji: mreža komunikacije, zajedništva i suradnje”. U svojoj prvoj poruci u povodu Dana sredstava društvene komunikacije, objavljenoj na engleskom, talijanskom, francuskom, njemačkom, španjolskom i portugalskom jeziku, Papa promatra medije kao “mrežu koja olakšava komunikaciju, zajedništvo i suradnju”. Tehnološki napreci na području medija prevladali su vrijeme i prostor, omogućujući izravnu i neposrednu komunikaciju među osobama, čak i kada ih dijele velike udaljenosti. Taj razvoj sa sobom nosi veliku mogućnost za služenje općem dobru. No, svakoga dana uviđamo kako neposrednost komunikacije ne služi uvijek izgrađivanju suradnje i zajedništva u društvu, ističe Papa. Istinska komunikacija iziskuje hrabrost i odvažnost te odlučnost onih koji rade u medijima da ne klonu pod teretom mnoštva informacija i da se ne zadovoljavaju polovičnim i prolaznim istinama. Ona iziskuje nadasve traženje i širenje onoga što predstavlja smisao i posljednji temelj ljudskog života, kako osobnog tako i društvenog. Na taj način, ističe Papa, mediji mogu na konstruktivan način pridonijeti širenju svega onoga što je dobro i istinito.

Različita sredstava društvene komunikacije olakšavaju razmjenu informacija i ideja te tako pridonose uzajamnom razumijevanju među različitim skupinama, te stoga mediji, prema Papinu mišljenju, predstavljaju “veliki okrugli stol” na kojem se vodi dijalog čovječanstva. Međutim, neke tendencije u medijima mogu roditi jednu monokulturu koja guši kreativni duh, umanjuje istančanost složene misli i obezvrjeđuje osobitost kulturnih običaja i osebujnost religijskog vjerovanja. Do tih izopačenja dolazi kada medijska industrija postane svrha samoj sebi, okrenuta isključivo zaradi, gubeći iz vida osjećaj odgovornosti u služenju općem dobru, upozorava Papa. Zbog toga je nužno uvijek zajamčiti da događaji budu točno preneseni, da pitanja od javnog interesa budu iscrpno objašnjena, a različita gledišta na primjeren način predstavljena, istaknuo je Papa. Pritom je dodao kako je od osobite važnosti u medijima podupirati i ohrabrivati život u braku i obitelji.
Za konstruktivnu prisutnost i pozitivnu percepciju medija u društvu Papa je, pozivajući se na nauk svoga prethodnika pokojnog pape Ivana Pavla II., istaknuo kako je potrebno troje: odgoj, sudioništvo i dijalog. Odgoj za odgovorno i kritičko korištenje medija pomaže osobama služiti se tim sredstvima na inteligentan i primjeren način. Sudioništvo u medijima potječe iz same njihove naravi, a oni su upravljeni svima. Stoga kao javna služba društvena komunikacija zahtijeva duh suradnje i suodgovornosti s brižnom i savjesnom skrbi oko korištenja javnog dobra i vršenja javnih službi. Na kraju, mediji se moraju okoristiti i služiti velikom mogućnošću promicanja dijaloga, kulturne razmjene, očitovanja solidarnosti i zauzimanja za mir. Na taj način oni postaju utjecajno i dragocjeno sredstvo za izgradnju civilizacije ljubavi kojoj teže svi narodi, istaknuo je papa Benedikt XVI. u svojoj prvoj poruci u povodu Svjetskog dana sredstava društvene komunikacije.