Budi dio naše mreže
Izbornik

NA KRIMU OŽIVLJAVA VJERSKI ŽIVOT

Kijev (IKA )

Kijev, 6. 2. 1997. (IKA) - Zahvaljujuai djelovanju eetvorice redovnika Reda sv. Dominika u glasovitom gradu Jalti, na ukrajinskom poluotoku Krimu, dolazi do ponovnog oživljavanja vjerskog života. Najvidljiviji plod tog djelovanja predstavlja vraaanje žu

Kijev, 6. 2. 1997. (IKA) – Zahvaljujuai djelovanju eetvorice redovnika Reda sv. Dominika u glasovitom gradu Jalti, na ukrajinskom poluotoku Krimu, dolazi do ponovnog oživljavanja vjerskog života. Najvidljiviji plod tog djelovanja predstavlja vraaanje župne crkve vjernicima. Ta je župna crkva u doba komunistiekog režima bila pretvorena u koncertnu dvoranu, ali je zahvaljujuai zauzimanju jedne redovnice Reda dominikanskih misionarki te nakon nje i braae dominikanaca, vraaena Crkvi te je nedavno po prvi put u njoj služeno euharistijsko slavlje.
Na Krimu g. 1913. postojalo je 27 katoliekih župa s oko 17.500 vjernika. Komunistieki režim u 74 godine svoje vladavine zabranio je njihovo djelovanje. Od g. 1991. Crkvi je vraaeno 10 župa, dok su dvije crkve koje su komunisti oskvrnuli i odredili za druge namjene, ponovno postale okupljališta vjernika na molitvu.