Na temelju čl. 23. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN128/2017) i čl. 23.  Pravilnika  o  unutarnjem  ustrojstvu  i  sistematizaciji  radnih  mjesta  za  Ustanovu  za palijativnu zdravstvenu skrb – Hospicij Marija Krucifiksa Kozulić, Tizianova 15, Rijeka (u daljnjem tekstu: Hospicij), raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto 1. Tajnik / tajnica Hospicija, 1 izvršitelj (M/Ž), na neodređeno puno radno vrijeme.

Detalji natječaja: Natječaj za tajnika/tajnicu Hospicija