Budi dio naše mreže
Izbornik

"Naviještanje Evanđelja po javnim glasilima ostvaruje se i predstavljanjem crkvenih djelatnosti u svim dijelovima svijeta"

Papa na skupnom zasjedanju Papinskoga vijeća za javna glasila

Donosimo hrvatski prijevod govora što ga je papa Ivana Pavao II. na engleskom jeziku održao sudionicima skupnog zasjedanja Papinskog vijeća za javna glasila koje je u četvrtak 7. ožujka primio u audijenciju u Dvorani konzistorija.

1. Ponovno imam čast pozdraviti članove Papinskog vijeća za javna glasila prilikom vašeg plenarnog zasjedanja. Kao i uvijek, posebno mi je drago vidjeti umirovljenog predsjednika kardinala Deskura. Zahvaljujem vašem predsjedniku, nadbiskupu Foleyu, na njegovim pozdravnim riječima, i svima vama i službenicima Vijeća, želim poručiti kako cijenim vaše napore da osigurate još odgovorniju i aktivniju nazočnost Crkve u svijetu društvenog priopćivanja.

2. Prije dvadeset i pet godina, u skladu s Drugim vatikanskim koncilom, tadašnje Papinsko vijeće za javna glasila objavilo je pastoralnu uputu “Communio et progressio” koji je bila usmjerena na oblikovanje stavova kršćana spram javnih glasila i pobuđivanje želje za većom predanošću u tom važnom području (usp.br. 2). Taj je dokument bio prihvaćen s općim zadovoljstvom i postao je osnova za plodonosna razmatranja i razmišljanja unutar Crkve, vodeći ujedno dubljem razumijevanju javnih glasila kao Božjega dara za objavljivanje Evanđelja i napredak čovječanstva. Dvadeset godina poslije, a s obzirom na brz razvoj u tehnologiji komunikacija i srodnim javnim djelatnostima, Papinsko vijeće za javna glasila objavilo je pastoralnu uputu “Aetatis Novae” koja pruža zrelo i opširno razmatranje problema i mogućnosti u području komunikacija u zoru nove ere: na samom kraju jednog kršćanskog tisućljeća i početku drugog (usp. Obraćanje plenarnom zasjedanju Papinskog vijeća za javna glasila, dvadesetog ožujka 1992.).
Te dvije pastoralne upute predstavljaju načela i smjernice koje i dalje vode Crkvu u njenom pristupu javnim glasilima, a na službu Radosne vijesti o spasenju u našem Gospodinu i Spasitelju Isusu Kristu, i na službu jedinstva i napretka – communio et progressio – cijeloga čovječanstva. Ali u području ljudskih djelatnosti, koje prolaze kroz promjene i koje ubrzano napreduju, ta načela i smjernice zahtijevaju stalno proučavanje i prilagođavanje. Vaše plenarno zasjedanje upravo to radi; i upravo u tome leži vaš specifičan doprinos univerzalnom pastoralnom radu Petrovih nasljednika, doprinos za koji sam vam duboko zahvalan.

3. Vidim da je tema vašega ovogodišnjeg zasjedanja “Evangelizacija u javnim glasilima”. Nakon proučavanja onog što se u ovom području događa, znate da se evangelizacija u javnim glasilima ne ostvaruje samo kroz istinito prikazivanje poruka Isusa Krista. Ona se potiče i kroz predstavljanje vijesti o onome što Crkva radi u ime Isusovo, kroz sve svoje brojne raznovrsne djelatnosti u svakom kutku svijeta: u školama, bolnicama, pomoći izbjeglicama, skrbi za najsiromašnije i najlakše zaboravljene Alanove društva. Evangelizacija se pojačava dobrim katoličkim novinarstvom i dobrom katoličkom medijskom proizvodnjom kojima se objašnjava i brani učenje Kristove Crkve i koji pomažu da se produbi predanost vjernika nastavljanjem rada na obrazovanju odraslih kršćana. Potpomognuta je filmovima kao i radio i televizijskim programima koji uzdižu ljudski duh i tako pomažu da se otvore vrata koja vode do Spasitelja.
Što je, među brojnim porukama koje putuju na krilima tih izuzetno moćnih sredstava, važnije cijelom čovječanstvu i svakom pojedincu nego li istina koja se tiče našeg postojanja: istina o tome odakle dolazimo, kamo idemo i kako ćemo tamo doći – naše porijeklo od Boga, naše odredište u raju kraj Boga, i naše prihvaćanje i slijeđenje Isusa Krista, Puta, Istine i Života?

4. Ove je godine vaše zasjedanje posebnu pažnju poklonilo pitanju koje ima velike praktične primjene za pojedince i obitelji, kao i za društvo u cjelini: pitanje etičnosti u reklamiranju. Kako bi se shvatila složenost moralnih pitanja koja se postavljaju i na koja utječe svijet medijske proizvodnje, izdavačke djelatnosti, i javnih glasila, dovoljno je prisjetiti se imperativa štovanja u svim ljudskim odnosima, ili prisjetiti se koliko je važno da društvo izbjegava zamke umjetnog i manipulatorskog potrošačkog društva.

5. Kao dušobrižnici i kao članovi katoličkog svjetovnjaštva koji se bave znanošću i umjetnošću javnih glasila, vi ćete htjeti ohrabriti sve iskrene napore usmjerene davanju viših standarada ćudoređa i novog značenja javnog djelovanja javnih glasila. Nerijetko čujemo prigovore od strane obitelji i muškaraca i žena dobre volje iz cijeloga svijeta kako filmovi, televizijski programi i reklame često uključuju nasilne i seksualne prizore koji narušavaju moral i uljudbene vrijednosti, a sreću se čak i u dječjim programima. Čak i mladi gledatelji eesto priznaju da ih takvi pristupi duboko uznemiravaju. Sve više i više ljudi ističu svoju želju za većom odgovornošću javnih glasila u stvaranju ćudorednijeg i pravednijeg društva, društva koje poštuje vjerske i moralne vrijednosti i koje budno štiti vjersku slobodu.

6. Približavanje trećeg kršćanskog tisućljeća potaklo je mnoge ljude da se nadaju svijetu u kojem će postojati istinit mir, pravda i solidarnost. Katolička javna glasila, i katolici u njima izazvani su da s obnovljenom predanošću i obavezom navješćuju Isusovo ime i njegovu istinu i njegovu ljubav, kao ključ za ne samo pravednije društvo nego i za uzvišenu vječnost.
Dok vi nastavljate vaša razmatranja, ja vam obećavam moje molitve i rado ću vas i vaše voljene uvrstiti u moj apostolski blagoslov.