Budi dio naše mreže
Izbornik

"NEMOJTE SE DATI ZAVESTI MRĆNJOM, NI OSVETOM!" Razgovor zagreba~koga nadbiskupa u povodu 50. obljetnice sveđeničtva o komunizmu, ratu protiv Hrvatske, te ekumenizmu

Zagreb (IKA )

Zagreb, 15. 7. 1995. (IKA) - U povodu pedesete obljetnice svojega sveđeničtva, zagreba~ki nadbiskup kardinal Franjo Kuhariđ dao je intervjue razli~itim hrvatskim listovima. U razgovoru za katoli~ki tjednik "Glas Koncila" govorio je o svojemu sveđeni~kom

Zagreb, 15. 7. 1995. (IKA) – U povodu pedesete obljetnice svojega sveđeničtva, zagreba~ki nadbiskup kardinal Franjo Kuhariđ dao je intervjue razli~itim hrvatskim listovima. U razgovoru za katoli~ki tjednik “Glas Koncila” govorio je o svojemu sveđeni~kome pozivu, položaju Crkve za vrijeme komunizma, svojoj biskupskoj službi, ratu protiv Hrvatske, te ekumenizmu. Govoređi o komunizmu kardinal je istaknuo: “Pad komunizma ne može se shvatiti bez posebnog Božjeg zahvata. Komunizam je bio sustav vlasti koji je kontrolirao svakog ~ovjeka. Imao je u rukama svu fizi~ku mođ da onemoguđi svaki pokučaj oslobašanja kao čto se dogodilo u Mašarskoj 1956, u Đehoslova~koj 1968. i kona~no u Hrvatskoj 1971. godine. Imao je policiju tajnu i javnu, držao je sve institucije u rukama, sve kontrolirao, pa se nije moglo o~ekivati da đe se to tako brzo sručiti. Tko je mogao o~ekivati raspad Sovjetskog Saveza, velesile s atomskim i hidrogenskim bombama, s milijunskom armijom tajne policije? No, ipak se najednom rasplinuo. Nažalost, mi živimo u takovom civilizacijskom okruženju, da je to kod nas bilo kažnjeno krvlju. To je znak jedne civilizacije. Đečkoslova~ka se je razdružila civilizacijski sa čampanjcem, a Jugoslavija se nije mogla tako razdružiti jer je tu sasvim druga civilizacija.”
“Doživljavao sam tečku nepravdu koja je nanesena Hrvatskoj ovim ratom”, rekao je zagreba~ki nadbiskup govoređi o ratnome stradanju u Hrvatskoj. “To je tipi~an agresivni rat protiv slobode hrvatskoga naroda, protiv njegova prava, protiv njegova života. Taj rat Hrvatska nije htjela, taj rat hrvatski narod nije želio. On je želio svoj mir, svoju slobodu i živjeti u odnosima pravednosti s drugima… Osobno sam učao u psiholočko raspoloženje da smo suo~eni s nasiljem, da smo sad jedno u tom nasilju i da se moramo podržati i dati si nadu. Ali uvijek sam nastupao: Nemojte se dati zavesti mržnjom ni osvetom. To sam svuda govorio. Obrana je zakonita, obrana je moralna, ali ne smije biti ni mržnje ni osvete”, upozorio je kardinal Kuhariđ.
Podsjeđajuđi na veliku raseljenost hrvatskoga naroda po svim kontinentima, predsjednik je Hrvatske biskupske konferencije istaknuo kako je Crkva, putem svojim hrvatskih katoli~kih misija, odigrala veliku ulogu u moralnome i vjerni~kom odgoju generacija hrvatskih iseljenika.
Posebnu pozornost u razgovoru zagreba~ki je nadbiskup posvetio pitanju ekumenizma, za koji je rekao: “Ekumenizam mora biti oslobošen od ovozemaljskih interesa, ra~una, propaganda. Ekumenizam je apsolutno na vjerskom podru~ju. To je susret onih koji vjeruju. Zato ekumenizam ne smije biti u službi nikakvih politi~kih interesa. Ako se on smatra politi~kim interesom, onda on gubi svoje podru~je, svoj temelj i svoj razlog. To je proces koji treba zbližiti. I onda kad su ljudi razli~iti u vjeri, treba pokučati nađi jedno zajedničtvo i suradnju, a Duh Sveti đe voditi prema kona~nom jedinstvu”.