Budi dio naše mreže
Izbornik

NOVA CRKVENA POKRAJINA U SLOVAĐKOJ

Vatikan (IKA )

Vatikan, 3. 4. 1995. (IKA) - U Slova~koj je papa Ivan Pavao II. utemeljio novu crkvenu pokrajinu sa sredičtem u Kočicama. Prvim koči~kim nadbiskupom metropolitom Papa je imenovao dosadačnjeg biskupa u Kočicama Alojza Tka~a. U novu slova~ku metropoliju u

Vatikan, 3. 4. 1995. (IKA) – U Slova~koj je papa Ivan Pavao II. utemeljio novu crkvenu pokrajinu sa sredičtem u Kočicama. Prvim koči~kim nadbiskupom metropolitom Papa je imenovao dosadačnjeg biskupa u Kočicama Alojza Tka~a. U novu slova~ku metropoliju ulaze biskupije Spič i Rožnava. Trnavska metropolija, takošer u Slova~koj, Papinom je odlukom promijenila ime i od sada nosi ime bratislavsko-trnavska metropolija. Sada izvan dviju slova~kih crkvenih pokrajina ostaje Prečov, eparhija odnosno biskupija za grkokatolike koji žive u Slova~koj.