Budi dio naše mreže
Izbornik

Nova izdanja Glasa Koncila u biblioteci „Hrvatska katolička baština 20. stoljeća“

Zagreb (IKA)

U dosad objavljenoj 41 knjizi niza „Hrvatska katolička baština 20. stoljeća“ Glas Koncila omogućio je čitateljima da na jednom mjestu pronađu najvažnije katoličke intelektualce 20. stoljeća.

Tako se na jednom mjestu nalaze najvažniji naglasci njihova djelovanja i stvaranja u zauzimanju za dostojanstvo čovjeka, kršćanina i umjetnika. Svrha je biblioteke, u suvremenom proučavanju, valorizaciji i popularizaciji niza autora, osvijetliti njihovu važnost, ulogu i mjesto u duhovnoj tradiciji našega naroda i Crkve u 20. stoljeću. Djelima se i dokumentirano „otkrivaju“ odnosi kršćanske misli i katolika prema izazovima ideologija i totalitarizama 20. st. te daje prilog utvrđivanju hrvatskoga kulturno-duhovnoga identiteta, ali i potiču daljnja znanstvena istraživanja. Tim se knjigama također ispravlja diskontinuitet koji je nastao smišljenim potiskivanjem katoličkih intelektualaca u hrvatskom društvu od 1945. do 1990. godine. U izdanju Glasa Koncila upravo su objavljene i tri nove knjige iz spomenute biblioteke:

Konstantin Rimarić (Reimers) Volinski – Ruske i hrvatske teme u zrcalu katolicizma. Rasprave, studije i članci

Konstantin Rimarić (Reimers) Volinski (1888. – 1946.), ruski emigrant njemačko-poljsko-ukrajinskoga podrijetla, ostavio je u četvrt stoljeća svojega javnoga rada u Hrvatskoj zapažen publicistički opus u književnosti i socijalnoj misli. Uz nekoliko brošura, objavljivao je većinom u katoličkim periodicima međuratnoga vremena, blizak tadašnjemu Hrvatskomu katoličkomu pokretu. Posebice se bavio duhovnim profilom ruske književnosti 19. i 20. st., recentnom hrvatskom kulturom te kritikom utopijske misli i totalitarnih režima. Tom knjigom hrvatskoj se javnosti prvi put predstavlja presjek njegova stvaralaštva.

Mirko Meheš – Narod i njegova budućnost. Rasprave, studije i članci

Mirko Julius Meheš (1921. – 1999.) najistaknutiji je hrvatski sociolog u iseljeništvu. Radnik koliko i intelektualac, djelatni član sindikalnoga pokreta u Francuskoj i Kanadi, osnivač Hrvatskoga radničkoga saveza u Parizu, napisao je brojne rasprave i studije iz područja sindikalizma u svjetlu katoličkoga socijalnoga nauka te obradio brojne teme iz života hrvatskoga iseljeništva. Posebice se bavio pitanjem razvoja „hrvatske biološke ekonomije“ u smislu personalističkoga poimanja vrijednosti i važnosti svake ljudske osobe i društva u cjelini. Ova knjiga prvi put u Hrvatskoj pruža presjek njegovih, u mnogočemu i danas aktualnih, tekstova.

Andrija Živković – Za istinu i kulturnu obnovu. Rukopisi, članci, studije

Knjiga donosi presjek života i rada prof. dr. sc. mons. Andrije Živkovića (1886. – 1957.), svećenika Đakovačke i Srijemske biskupije te profesora moralne teologije na Rimokatoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Njegov znanstveni rad i kritički duh do danas je ostao nedovoljno istražen, iako je svojim interdisciplinarnim znanstvenim pristupom uvelike pridonio razvoju teološke misli na hrvatskom govornom području, zahvativši, uz ostalo, njome razna područja društvenoga i nacionalnoga života. Objavljeni radovi u knjizi većinom su neobjavljeni rukopisi, sačuvani u arhivima.