Budi dio naše mreže
Izbornik

NOVI REKTOR ZAGREBAČKOG SVEUČILIŠTA PROF. DR. BRANKO JEREN UVEDEN U SLUŽBU

Zagreb (IKA )

Svečano uvođenje u službu novog rektora Zagrebačkog sveučilišta redovitog profesora Fakulteta elektrotehnike i računarstva dr. Branka Jerena održano je u petak, 6. veljače, u dvorani Sveučilišta u Zagrebu.

Zagreb, 7. 2. 1998. (IKA) – Svečano uvođenje u službu novog rektora Zagrebačkog sveučilišta redovitog profesora Fakulteta elektrotehnike i računarstva dr. Branka Jerena održano je u petak, 6. veljače, u dvorani Sveučilišta u Zagrebu. Uz novog rektora prof. dr. Jerena i bivšeg rektora prof. dr. Marijana Šunjića nazočni su bili zagrebački nadbiskup Josip Bozanić, kardinal Franjo Kuharić, u ime Predsjednika i Vlade Republike Hrvatske dr. Ivica Kostović, članovi Senata Sveučilišta te brojni crkveni i državni uzvanici. U uvodnoj riječi, prof. dr. Juraj Kolarić, koji je vodio svečanost, prikazao je dosadašnjeg rektora Šunjića kao “vizionara modernoga i integriranog hrvatskog Sveučilišta”, koji je uočio da je “nužno nastaviti uključivanje Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Hrvatsko sveučilište u Zagrebu” i preustroj Sveučilišta prema svjetskim normama te kao “tvorca i potpisnika prvog ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske u kojem je uređeno i pitanje školstva!”. Dosadašnji rektor dr. Šunjić istaknuo je, u svom obraćanju nazočnima, ulogu Sveučilišta kao jednog od temeljnih čimbenika u povijesnom stvaranju hrvatske države, čiji je rast išao usporedno uz njezino nastajanje. Odstupajući rektor predao je potom, uz protokolarne riječi predaje rektorskog znakovlja, novome rektoru prof. dr. Branku Jerenu rektorski lanac i žezlo, kao znak časti i vlasti na zagrebačkom Sveučilištu, nakon čega je novi rektor zahvalio prigodnom riječima na ukazanoj mu časti obnašanje te visoke dužnosti.