Budi dio naše mreže
Izbornik

O. IVAN VLADIMIR HORVAT OBRANIO DOKTORSKU DISERTACIJU Bartol Kašić prvi je znanstveni hrvatski jezikoslovac i začetnik slavistike, a u tijeku više stoljeća njegova su djela, poglavito "Ritual Rimski", mnogo pridonosila standardizaciji hrvatskog jezika

Zagreb (IKA )

Zagreb, 15. 5. 1997. (IKA) - Ivan Vladimir Horvat, svećenik isusovac, u srijedu, 14. svibnja uspješno je obranio disertaciju pod nazivom "Jezikoslovna problematika u djelima Bartola Kašića" na Filozofskom fakutetu Sveučilišta u Zagrebu i postigao akadem

Zagreb, 15. 5. 1997. (IKA) – Ivan Vladimir Horvat, svećenik isusovac, u srijedu, 14. svibnja uspješno je obranio disertaciju pod nazivom “Jezikoslovna problematika u djelima Bartola Kašića” na Filozofskom fakutetu Sveučilišta u Zagrebu i postigao akademski stupanj doktora humanističkih znanosti, znanstveno područje sociologija. Disertaciju, na kojoj je započeo rad prije deset godina istražujući dosad nepoznatu arhivsku građu o Bartolu Kašiću u Rimu, izradio je pod vodstvom prof. dr. Josipa Bratulića. Prilikom obrane predsjednik povjerenstva bio je prof. dr. Ivo Pranjković, te članovi akademik Anica Nazor i prof. dr. Josip Bratulić. Na obrani disertacije bili su nazočni provincijal Družbe Isusove dr. Franjo Pšeničnjak, svećenici te Družbe, te više profesora i studenata.
Disertacija je podijeljena na deset dijelova, a ukupno broji 447. stranica. U prva dva dijela govori se o kritičkoj biografiji Bartola Kašića, a u trećem o isusovcima, jezikoslovlju i slavenskom svijetu. U četvrtom i vrlo opširnom dijelu o. Horvat govori o jezikoslovnim radovima mladoga Kašića i to: o konverzacijskom priručniku, Hrvatsko-talijanskom rječniku, gramatici i njezinu povijesnom kontekstu, ruskim tekstovima pisanim latinicom, te “Nauku za dobro pisati”. U petom dijelu obrađeno je Kašićevo životno djelo “Hrvatska Biblija”. Šesti dio govori o Kašićevoj Apologiji – obrani živog jezika u Bibliji. O. Horvat u sedmom dijelu analizira Kašićev ispravak Bandulavićeva lekcionara, u osmom govori o konačnoj zabrani Biblije, a u devetom o Kašićevoj jezikoslovnoj pobjedi – “Ritualu Rimskom”. U desetom, zaključnom, dijelu govori se o Kašićevom utjecaju na razvoj hrvatskoga standardnog jezika. Na kraju je disertacije popis ilustracija i bibliografski prilog na više od četrdeset stranica. Iz teze jasno proizlazi kako je Bartol Kašić prvi znanstveni hrvatski jezikoslovac i začetnik slavistike, a u tijeku više stoljeća su njegova djela, poglavito “Ritual Rimski”, mnogo pridonosila standardizaciji hrvatskog jezika.
Dr. Pranjković je prilikom obrane disertacije istaknuo kako je o. Horvat tim radom dao veliki prinos u proučavanju života i djela Bartola Kašića, posebice što se tiče novih Horvatovih arhivskih otkrića.
O. Ivan Vladimir Horvat rođen je 1935. u Donjoj Dubravi u Međimurju. Školovao se u rodnom mjestu i Koprivnici, zatim u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Studirao je filozofiju i teologiju na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu. Na Filološkom fakultetu u Beogradu je diplomirao, a na Filozofskom fakultetu u Zagrebu magistrirao. Pročelnik je Hrvatskoga povijesnog instituta u Beču.