Budi dio naše mreže
Izbornik

Obavijest Rimskog vikarijata o završetku kanonske vizitacije Centra Aletti

Rim (IKA)

Prijevod priopćenja Rimskog vikarijata o završetku kanonske vizitacije Centra Aletti, objavljenog 18. rujna na mrežnoj stranici Rimske biskupije, donosimo u cijelosti.

Nakon vijesti novinskih agencija i priopćenja koje potpisuje p. Johan Verschueren, delegat oca generala za Međuprovincijske kuće Družbe Isusove u Rimu, u vezi s nekim događajima koji se tiču ​​p. Marka Rupnika i također povezanima s Centrom Aletti, kardinal vikar naložio je 16. siječnja 2023. početak kanonske vizitacije javnog udruženja vjernika Rimske biskupije Centro Aletti, uspostavljenog 5. lipnja 2019., kako bi se istražila „asocijativna dinamika i stvarna dosljednost pitanja koja postavljaju neke instance“. Istraga je povjerena svećeniku Giacomu Incittiju, profesoru kanonskog prava na Papinskom sveučilištu Urbaniana.

Kanonska vizitacija obavljena je posebno s ciljem „procjene načina vođenja udruženja i učinkovitog djelovanja upravnih tijela; ispitivanja života u udruženju u svim njegovim aspektima, uključujući odnose članova s ​​osnivačem i sa skupinom odgovornih, kao i dinamiku odnosa među samim članovima, s osvrtom… i na razdoblje prije 5. lipnja 2019.“. Istraga je provedena marljivo i povjerljivo, kroz zajedničke sastanke i značajan broj osobnih razgovora kako sa sadašnjim članovima tako i s mnogim ljudima koji su u različitim svojstvima imali dodira sa životom i aktivnostima Centra. Dana 23. lipnja 2023. vizitator je predstavio završno izvješće.

Iz tog izvješća jasno proizlazi da unutar Centra Aletti postoji zdrav život u zajednici bez posebnih kritičnih problema. Vizitator se mogao uvjeriti da su članovi Centra Aletti, iako ožalošćeni primljenim optužbama i načinima na koje se s njima postupalo, odlučili šutjeti – unatoč žestini medija – kako bi sačuvali svoja srca i ne bi zahtijevali neku besprijekornost s kojom bi se postavljali kao suci drugima. Cijeli je događaj, po mišljenju vizitatora, pomogao ljudima koji žive iskustvo Centra Aletti da ojačaju svoje povjerenje u Gospodina, u svijesti da si Božji dar života pronalazi prostora i kroz kušnje.

Istodobno, nove potrebe, koje su se pojavile i vrednovale i u svjetlu odluke Družbe Isusove da napusti tim Centra Aletti, zahtijevale su početne nužne izmjene statuta koje su, međutim, ostavile netaknutima temeljne svrhe.

Na temelju završnog izvješća kardinal vikar, nakon što je utvrdio nepostojanje bilo kakvih pretpostavki za daljnje mjere iz svoje nadležnosti, odredio je završetak kanonske vizitacije.

Sukladno izričitom zahtjevu formuliranom u dekretu o imenovanju, uzimajući u obzir posljedice na život udruženja, vizitator je savjesno ispitao i glavne optužbe koje su iznesene protiv p. Rupnika, osobito onu koja je dovela do zahtjeva za ekskomunikaciju. Na temelju obilne dokumentarne građe koja je proučena, vizitator je uspio pronaći i stoga izvijestiti o ozbiljno nepravilnim postupcima čije je ispitivanje također stvorilo utemeljene sumnje u sam zahtjev za ekskomunikaciju. S obzirom na ozbiljnost ovih saznanja, kardinal vikar podnio je izvješće nadležnim tijelima.