Budi dio naše mreže
Izbornik

Objavljene Studije o Drugome beramskom bevijaru

Zagreb (IKA)

Iz tiska je izišla nova knjiga Znanstvenoga centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo „Studije o Drugome beramskom brevijaru“.

Izdavač Staroslavenski institut knjigu urednika Milana Mihaljevića i Andree Radošević objavio je kao četvrtu u nizu Bibliotheca Glagolitica Croatica. 

Knjiga je podijeljena na četiri cijeline: I. Opis, II. Tekstološka, književnopovijesna i liturgička raščlamba, III. Jezik i IV. Povijest. Donosi detaljan paleografski opis Drugoga beramskoga brevijara, istraživanje o njegovim iluminacijama te predstavljanje modela za istraživanje iluminacija drugih glagoljskih rukopisa.

Provedena je tekstološka, književnopovijesna i liturgička analiza u kojim su istraženi biblijski i patristički tekstovi, opisan je sadržaj brevijara te je donesen nacrt za usporedno istraživanje glagoljskih brevijara i zbornika. U trećem poglavlju detaljno je u ukupno deset studija opisan jezik toga brevijara. Na kraju je donesena prva opširna sinteza cjelokupne povijesti Berma, mjesta nedaleko od Pazina, od prapovijesti do sredine 17. st. s nizom novih spoznaja.

Knjiga čini cjelinu s izdanjem faksimilia i transliteracije prvoga (temporala) i drugoga (sanktorala) dijela Drugoga beramskoga brevijara objavljenih 2018. i 2019. godine u izdanju Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, objavljeno je na njegovim mrežnim stranicama.