Budi dio naše mreže
Izbornik

OTVORENA ISUSOVAĐKA GIMNAZIJA U VILNIUSU Isusova~ka odgojna nazo~nost u Litvi od 1570. uz prekide sve do danas

Vilnius (IKA )

Vilnius, 30. 9. 1995. (IKA) - Družba Isusova ponovno je, prema stoljetnoj tradiciji, a uz veđ postojeđu svoju gimnaziju u Kaunasu, ovih dana otvorila i novu gimnaziju u litavskom glavnom gradu Vilniusu. Za sada gimnaziju pohaša 330 u~enika. Zanimanje je

Vilnius, 30. 9. 1995. (IKA) – Družba Isusova ponovno je, prema stoljetnoj tradiciji, a uz veđ postojeđu svoju gimnaziju u Kaunasu, ovih dana otvorila i novu gimnaziju u litavskom glavnom gradu Vilniusu. Za sada gimnaziju pohaša 330 u~enika. Zanimanje je mnogo veđe, ali zbog nedostatka prostora nije moguđ upis veđeg broja u~enika. Isusova~ki je provincijal o. Jonas Boruta, za sve~anog blagoslova gimnazije, govorio o dugoj tradiciji isusova~ke odgojne djelatnosti u litavskom glavnom gradu, rekavči da je godine 1570. utemeljen prvi Isusova~ki kolegij, koji je djelovao sve do ukidanja Družbe 1773, a koji je bio ujedno i klijaličte za sveu~iličte u Vilniusa. Godine 1918. trebala je ponovno biti otvorena isusova~ka gimnazija, ali je Crvena armija s ulaskom u grad odmah uhitila njema~kog isusovca, koji je bio odrešen za vošenje gimnazije. Tek nakon poljske aneksije grada Vilniusa 1921, poljski su isusovci otvorili gimnaziju, koja je djelovala sve do “povratka” Crvene armije i Litvu i njene okupacije Litve 1940. godine. U vrijeme Sovjetskog Saveza u gimnaziji je bila smječtena socijalisti~ka viča čkola.