Budi dio naše mreže
Izbornik

Papa Franjo poziva na promišljanje o ženskoj dimenziji Crkve

Vatikan (IKA)

Papa Franjo primio je u audijenciju u četvrtak, 30. studenoga članove Međunarodne teološke komisije te naglasio potrebu za većim brojem teologinja u Crkvi, piše Vatican News.

Papa Franjo istaknuo je važnost ženske dimenzije Crkve, naglašavajući potrebu za većim brojem žena na području teologije. Žene imaju drugačiju sposobnost teološkog promišljanja od nas muškaraca, rekao je Papa članovima Međunarodne teološke komisije, koja se, kako je primijetio, sastoji prvenstveno od muškaraca.

Crkva je žena, naglasio je, nastavljajući svoje razmišljanje. Ako ne razumijemo što je žena ili što je žena u teologiji, nikada nećemo razumjeti što je Crkva. Opisao je prvenstvo muškaraca u Crkvi kao veliki grijeh, koji tek treba riješiti.

Papa se pozvao na razliku koju je predložio isusovački teolog Hans Urs von Balthasar, koji je opisao „petrovsko“ ili službeno načelo, i „marijansko“ ili mistično načelo. Marijansko je važnije od petrovoskog, kazao je papa Franjo, jer je Crkva žena, zaručnica.

To bi trebalo dovesti ne samo do veće zastupljenosti žena u Međunarodnoj teološkoj komisiji, nego i do većeg promišljanja o Crkvi kao ženi i kao zaručnici. To je zadatak koji tražim od vas, molim vas! Demaskulinizirajte Crkvu, apelirao je Sveti Otac.

U svojim pripremljenim bilješkama, koja su podijeljena nazočnima, papa Franjo je rekao: Danas smo pozvani posvetiti se snagom srca i uma misionarskom obraćenju Crkve. To je, nastavio je, odgovor na Isusov poziv na evangelizaciju, koji je Drugi vatikanski sabor učinio i koji još uvijek vodi naš crkveni hod.

Dodao je da je Međunarodna teološka komisija pozvana preuzeti vodstvo, na kvalificiran način, u pronalaženju načina razmišljanja koji zna kako uvjerljivo podijeliti istinu o Bogu i čini to predlažući evangelizacijsku teologiju koja promiče dijalog sa svijetom kulture.

Dodao je da to treba činiti u skladu s Božjim narodom, s povlaštenim mjestom za siromašne i jednostavne, ali i u molitvi i klanjanju pred Bogom.

Papa je zatim istaknuo rad Komisije na antropološkim i ekološkim pitanjima, usredotočujući se na njihovo ažurirano promišljanje o trajnoj važnosti trojstvene i kristološke vjere koju ispovijeda Niceja, koje služi kao priprema za 1700. obljetnicu Prvog ekumenskog koncila.

Papa Franjo je istaknuo duhovni, sinodalni i ekumenski značaj Nicejskog sabora. Teolozi su, kazao je, pozvani širiti nove odsjaje Kristova vječnog svjetla u kući Crkve i u tami svijeta.

Papa je inzistirao na tome da je sinodalnost način da se u stavove i procese zajedništva provede trojstvena dinamika kojom Bog, po Kristu i u dahu Duha Svetoga, dolazi čovječanstvu, dok teolozi imaju odgovornost osloboditi bogatstvo te humanizirajuće energije.

Na kraju je Sveti Otac podsjetio na ekumenski značaj obljetnice, istaknuvši da smo svi mi „Isusovi učenici“ ujedinjeni u ispovijedanju vjerovanja proglašenog u Niceji.

Napomenuo je da će 2025., u godini obljetnice, svi kršćani slaviti Uskrs na isti datum, rekavši: Kako bi bilo lijepo kada bi to označilo konkretan početak trajne zajedničke proslave Uskrsa!

Pozvao je nazočne da nose taj san u svojim srcima i zazovu kreativnost Duha kako bi svjetlo Evanđelja i zajedništva jače zasjalo, piše Vatican News.