Budi dio naše mreže
Izbornik

PAPIN POSJET TUNISU Osuda nacionalne vjerske mržnje i potpora vjerskom zajedništvu - "Nitko ne može ubiti u Božje ime, nitko ne smije donijeti smrt svojem bratu" - "Pokažite svoje uvjerenje da je Bog Bog života, da eovjeku želi život, a ne smrt"

Tunis (IKA )

Tunis, 15. 4. 1996. (IKA) - Ivan Pavao II. je 14. travnja, prigodom posjeta Tunisu, pozvao na islamsko-kršaanski dijalog osu?ujuai svaki oblik fundamentalizma. Sveti Otac stigao je prijepodne u Tunis, gdje ga je doeekao predsjednik Zin El Abidin Ben Ali

Tunis, 15. 4. 1996. (IKA) – Ivan Pavao II. je 14. travnja, prigodom posjeta Tunisu, pozvao na islamsko-kršaanski dijalog osu?ujuai svaki oblik fundamentalizma. Sveti Otac stigao je prijepodne u Tunis, gdje ga je doeekao predsjednik Zin El Abidin Ben Ali. U pozdravnom govoru u tuniškoj zrakoplovnoj luci Papa je istaknuo važnost me?usobnog poštovanja u razlieitosti vjera i zdravog suživota u slobodi ispovijedanja vjere, važnost “bratskih odnosa, što je moguae dubljih i duhovnijih”, izme?u katolika i muslimana. Prilikom boravka u predsjedniekoj palaei u Tunisu, Papa se obratio predsjedniku Zin El Abidinu Ben Aliju i eetristotinjak tuniških politiekih, vjerskih i kulturnih vo?a pozdravljajuai pritom duh tolerancije koji je, kako je rekao, omoguaio opstanak kršaanstva u pretežno muslimanskim zemljama. Dijalog izme?u kršaana, muslimana i židova mora biti potaknut stvarnom željom da jedni druge upoznaju i prihvate, te zajedniekom odgovornošau da zaštite život i ljudsko dostojanstvo. Predsjednik Zin El Abidini Ben Ali u obraaanju Papi je istaknuo kako vrijednosti poput vjerske slobode omoguauju Islamu da bude “vjera tolerancije koja brani pravo na razlieitost”.
Za misnoga slavlja u tuniškoj katedrali Sveti Otac je potaknuo sve okupljene vjernike da upravo kao katolici budu ponos te zemlje. “Tamo gdje vlada nasilje i nesuglasje budite nositelji poruke mira koji dolazi od Boga”, rekao je Sveti Otac. U tom duhu Papa je zaželio da sedam redovnika, otetih 27. ožujka u Alžiru, što prije budu oslobo?eni.
S biskupima i sveaenicima iz sjeverne Afrike, s kojima se tako?er toga dana susreo, Papa je molio “da u alžirskoj zemlji što prije do?e vrijeme pomirenja i mira uz poštivanje razlika”, te je izrazio solidarnost s libijskim narodom koji je pogo?en neimaštinom zbog “embarga koji teško poga?a svakodnevni život stanovništva”. Sveti Otac je tako?er pozvao na mir u Africi, Sredozemlju te na Bliskom istoku. “Nitko ne može ubiti u Božje ime, nitko ne smije donijeti smrt svojem bratu”, porueio je Papa biskupima te dodao: “Pokažite svoje uvjerenje da je Bog – Bog života, da eovjeku želi život, a ne smrt”.
Posebnom molitvom i sveeanim blagoslovom papa Ivan Pavao II. oprostio od vjernika u Tunisu i biskupa cijele sjeverne Afrike susretom u starorimskom amfiteatru u Kartagi gdje su u prvim stoljeaima bili mueeni brojni kršaani. Kleeuai u amfiteatru pred dvjestotinjak okupljenih vjernika, me?u kojima je bilo i Hrvata, jedne od najmanjih katoliekih zajednica u svijetu, Papa je odao poeast mnogobrojnim mueenim kršaanima, a posebice sv. Feliciti i sv. Perpetui.
Nakon desetosatnog posjeta Tunisu Papa je u Rim stigao pola sata ranije no što je bilo predvi?eno. To je bilo sedamdeseto Papino inozemno putovanje u 18 godina njegove papinske službe, no prvi posjet sjevernoj Africi nakon posjeta Maroku 1985. godine. Predstojnik Tiskovnog ureda Svete Stolice mons. Navarro-Valls nakon Papina posjeta je izjavio kako je to još jedan korak u njegovu stalnom nastojanju kako bi došlo do veae otvorenosti spram Islama. Papa je u posljednje vrijeme eesto pozivao kršaane, muslimane i židove da nadi?u razlieitosti te zajedno rade na oeuvanju mira i suživota na poeetku treaega tisualjeaa.