Budi dio naše mreže
Izbornik

PAPINA DOZVOLA UPOTREBLJAVANJA PILULE PROTIV ZAEEAA NE BI NIŠTA PROMIJENILA

Bonn (IKA )

Bonn, 8. 7. 1996. (IKA) - Freibuški moralni teolog Eberhard Schockenhoff povukao je svoju tvrdnju da je Papa odgovoran za nekontrolirani porast stanovništva. Pri izboru metode za kontroliranje zaeeaa crkveno ueenje zanemaruju i sami katolici, tvrdi on.

Bonn, 8. 7. 1996. (IKA) – Freibuški moralni teolog Eberhard Schockenhoff povukao je svoju tvrdnju da je Papa odgovoran za nekontrolirani porast stanovništva. Pri izboru metode za kontroliranje zaeeaa crkveno ueenje zanemaruju i sami katolici, tvrdi on. Umjetna sredstva kontracepcije najmanje se upotrebljavaju u pretežno katoliekoj Latinskoj Americi, ali visoki porast stanovništva zabilježen je i u Aziji i Africi gdje su, me?utim, katolici u manjini. “Kada bi Papa i dozvolio upotrebu pilule, to uopae ne bi utjecalo na porast broja stanovnika”, smatra Schockenhoff. Isto tako istiee da mnogi katolieki parovi zapravo ne shvaaaju zašto im se ne prepušta slobodna odluka hoae li koristiti umjetnu ili prirodnu metodu kontracepcije. Prema freiburškom teologu temeljno je pravo svakoga vjeneanog para da sam odluei o tome koliko ae djece imati.