Budi dio naše mreže
Izbornik

Papina uskrsna poruka "Urbi et Orbi" - gradu i svijetu

1. Surrexit Dominus de sepulchro qui pro nobis pependit in ligno. Uskrsnuo je Onaj koji bijaše pribijen na Križ za nas; Gospodin je napustio grob. To su posljednje i konačne riječi Svetoga trodnevlja: nakon riječi Posljednje večere, molitve u Getsemaniju i onih Velike subote. – “Ecce lignum Crucis, in quo salus mundi pependit” -.
Nakon duboke šutnje Velike subote, u zoru uskrsnog jutra odzvanja navještaj: “Surrexit, non est hic” (Mk 16,6). “Bog ga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje” (Dj 10,40) onima koji ae biti svjedoci njegova uskrsnuća (usp. Dj 3,15). Onaj koji umrije obješen na Križ, živi: “Uskrsnu Gospodin i ukaza se Šimunu!” (Lk 24,34).
Danas, Petrov nasljednik iznova daje svjedočanstvo uskrsnuću Gospodinovu. Pascha Domini Nostri Iesu Christi:
Braćo, Uskrs je godine Gospodnje 1996., gotovo na vratima Trećeg tisućljeća.

2. “Kamen što ga odbaciše graditelji, postade kamen zaglavni” (Ps 118(117),22; usp. Mt 21,42). “Odbačeni kamen!” Kako bi se moglo bolje izraziti to što se dogodilo na Veliku subotu?
“Smakni ga! Raspni ga!” vikalo je mnoštvo. “Vašega kralja da razapnem?”, upitao je Pilat. “Odgovoriše glavari svećenički: Mi nemamo drugoga kralja osim cara” (Iv 19,15). “On mora umrijeti, jer se pravio Sinom Božjim” (Iv 19,7). I umro je, Sin Božji!
Razmatrali smo smrtnu borbu “Začetnika života” (Dj 3,15).
I utvrdili njezin sramotni svršetak na križu.

3. A danas?
Ako je grob prazan, ako On živi, nije li se možda pokazalo istinitim što je rimski satnik, vidjevši kako je Krist mrtav, izjavio: “Uistinu ovaj bijaše Sin Božji” (Mt 27,54).
I ako je uskrsnuo, nije li on doista, u povijesti čovječanstva, ugaoni i zaglavni kamen božanske građevine? Da! Sam Bog gradi na njemu Novi savez vjere, nade i ljubavi. Savez života i besmrtnosti: jer “Gospodar života ne poznaje smrtnog truljenja…”.

4. “Gospodnje je to djelo: kakvo čudo u očima našim” (usp. Ps 117,23). Da! Svjedoci smo čuda; svjedoci sile Božje. Božja sila, koja je Život očitovan i priopćen da dade novo lice životu i očekivanjima ljudi također našega vremena. Sila koja otkriva dobro, razobličuje zlo i njegove dramatične posljedice. Sila Božja koja je izvor nove energije, sposobne prodrmati i otvrdnula srca te oživjeti hrabrost u onima koji su zašli s puta, koji besciljno lutaju, putnicima u ništavilo. Sila Božja koja je uvjet prave slobode za čovjeka, kojemu proglašava, danas i uvijek: Ljubav je pobijedila mržnju.

5. Krist uskrsli, Otkupitelj čovjeka, prosvjetljuje i vodi one koji grade mir, svakog dana, u svakom kutu zemlju, pod cijenu velikih žrtava.
Pobjedniče smrti, podupri tvorce pravednosti i mira u Bosni i Hercegovini, u Irskoj i na Srednjem istoku, osobito u Svetoj Zemlji, gdje su nade u miran suživot sve dosad osujećene pribjegavanjem sili i nasilju.
Ojačaj onoga tko odbija fatalizam etničkog nadmetanja u Burundiju i Ruandi.
Ublaži patnje onih koji su podložni nasilju oružja na Kavkazu, u Afganistanu, u Alžiru, u Sudanu i u tolikim drugim predjelima svijeta.
Neka se ne umanji nada u onima koji se – u Africi, u Latinskoj Americi, u Aziji i u Europi – nadaju konačno vidjeti uslišane zakonite težnje za poslom, za kućom, za većom društvenom pravdom i za stvarnom slobodom savjesti i vjere, koja je ponekad ometana upravo nepomirljivošću sljedbenika drugih religija.

6. Surrexit Dominus: Uskrsnuo je Gospodin i priopćava svima koji sudjeluju u njegovoj pobjedi nad smrću hrabrost i silu da nastave i izgrađuju novo čovječanstvo odbijanjem svakog oblika nasilja, sektaštva i nepravde.
Uskrsnuo je u moći Gospodar života donijevši sa sobom ljubav i pravdu, poštovanje, opraštanje i pomirenje.
Onaj koji je iz ništa pozvao u život svijet, samo On je mogao raskinuti pečate groba, samo je On mogao postati klica Novoga života, za nas, koji smo podložni općem zakonu smrti. “Tko će nam otkotrljati kamen s vrata grobnih?” (Mk 16,3), upitaše se žene dok su rano ujutro išle prema grobu gdje su položili Gospodina.
Na slično pitanje, koje postavlja čovjek svakog vremena, svake zemlje, uljudbe i kontinenta, rimski biskup odgovara, i ove godine, porukom “Urbi et orbi”:
“Scimus Christum surrexisse a mortuis vere…”
Da, sigurno znamo da je Krist doista uskrsnuo od mrtvih:
Ti, Kralju pobjedonosni, smiluj nam se. Amen! Aleluja!